Nieuwe rassen kuilmaïs op de Belgische rassenlijst

Op de Belgische rassenlijst zijn zes nieuwe rassen van kuilmaïs opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technisch Interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale catalogus voor Landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 2 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 6 centra, gelegen in de landbouwstreken Polders, Zandleemstreek, Kempen, Leemstreek en Condroz.

De gegevens betreffende de jeugdgroei, legergevoeligheid, bloei van de kolven, hoogte van kolfaanzetting en lengte van de plant worden gegeven in tabel 1 en 2. In tabel 3 en 4 zijn de resultaten van de opbrengsten, de vroegrijpheid en verteerbaarheid samengevat.

Tot slot volgt een korte beschrijving van de nieuw-toegelaten rassen.

Tabel 1: Algemene kenmerken van de vroege  kuilmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2017 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2015 en 2016. Wanneer een cijferschaal (1-9) gebruikt wordt, wijst 9 op de meest gunstige beoordeling.

Kenmerken

Jeugdgroei

(1-9)

Bloei van de kolven

(# dagen)

(2)

Lengte van de planten

(cm)

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting

(cm)

Legergevoeligheid (% gelegerde planten) – 1 locatie

Keops

7,8

2,3

284

112

1,8

Agro fides

7,3

3,7

271

110

2,1

Benedictio KWS

7,5

4,4

281

119

0,0

Kordalis

8,3

2,5

271

112

0,0

standaard (3)

7,7

1,3

266

101

2,4

ES KIRA (S) (1)

7,4

1,2

283

113

3,1

KOMPETENS (S)

7,1

1,3

254

93

3,7

RONALDINIO (S)

7,9

0,0

262

100

0,8

SY FEEDITOP (S)

8,3

2,9

264

99

1,8

 (1) S = Standaardras
(2) dagen later t.o.v. RONALDINIO
(3) de standaard van de vroege rassen is het gemiddelde van ES KIRA, KOMPETENS, RONALDINIO en SY FEEDITOP

 

Tabel 2: Algemene kenmerken van het de late kuilmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2017 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2015 en 2016. Wanneer een cijferschaal (1-9) gebruikt wordt, wijst 9 op de gunstigste beoordeling.

Kenmerken (1)

Jeugdgroei

(1-9)

Bloei van de kolven

(# dagen)

(2)

Lengte van de planten

(cm)

Gemiddelde hoogte van de kolfaanzetting

(cm)

Legergevoeligheid (% gelegerde planten) – 1 locatie

Kalideas

7,8

5,1

268

109

0,0

Benedictio KWS

7,5

4,4

281

119

0,0

Kordalis

8,3

2,5

271

112

0,0

Charleen

7,5

8,2

285

119

5,3

standaard (3)

8,1

4,2

269

109

0,4

LG 30.238 (S) (1)

7,9

5,2

275

112

0,0

LG 30.270 (S)

8,2

4,2

270

112

0,3

MESSAGO (S)

8,5

1,9

251

97

0,3

SY BRATISLA (S)

7,7

5,6

281

114

1,0

(1) S = Standaardras
(2) dagen later t.o.v. RONALDINIO
(3) de standaard van de late rassen is het gemiddelde van  LG 30.238, LG 30.270, MESSAGO en SY BRATISLA

 

Tabel 3: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van de vroege kuilmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2017 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2015 en 2016.

Kenmerken

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

Vroegrijpheid (DS% van de volledige plant)

Verteerbaarheid (%)

 

Rassen

2015

2016

gewogen gemiddelde

gewogen gemiddelde

gewogen gemiddelde

# centra

6

2

8

8

5

Keops

100,8

108,4

102,7

37,8

77,0

Agro fides

101,7

104,4

102,3

37,0

76,9

Benedictio KWS

103,4

103,8

103,5

36,1

76,7

Kordalis

103,8

105,4

104,2

36,5

77,4

standaard (2)

100

100

100

37,4

76,3

ES KIRA (S) (1)

100,5

102,0

100,9

37,8

74,8

KOMPETENS (S)

101,6

99,9

101,2

37,3

77,7

RONALDINIO (S)

99,4

100,9

99,8

36,7

76,6

SY FEEDITOP (S)

98,5

97,2

98,2

37,8

76,2

Gem. std. Vroeg

20308

19979

20226

-

-

(1) S = Standaardras
(2) de standaard van de vroege rassen is het gemiddelde van  ES KIRA, KOMPETENS, RONALDINIO en SY FEEDITOP

 

Tabel 4: Opbrengstresultaten en vroegrijpheid van de late kuilmaïsrassen nieuw-toegelaten tot de catalogus in 2017 in vergelijking met de beste 4 standaardrassen, op basis van de proeven in 2015 en 2016.

Kenmerken

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

Vroegrijpheid (DS% van de volledige plant)

Verteerbaarheid (%)

 

Rassen

2015

2016

gewogen gemiddelde

gewogen gemiddelde

gewogen gemiddelde

# centra

6

2

8

8

5

Kalideas

101,4

106,5

102,6

33,6

76,7

Benedictio KWS

102,5

102,8

102,6

36,1

76,7

Kordalis

102,9

104,4

103,2

36,5

77,4

Charleen

105,5

109,7

106,5

33,7

73,9

standaard (2)

100

100

100

34,7

76,1

LG 30.238 (S)

99,3

103,9

100,5

35,6

75,5

LG 30.270 (S)

99,8

100,6

100,0

33,5

75,5

MESSAGO (S)

96,4

93,7

95,8

36,4

77,5

SY BRATISLA (S)

104,5

101,8

103,8

33,1

75,9

Gem. std. laat

20492

20173

20412

-

-

(1) S = Standaardras
(2) de standaard van de late rassen is het gemiddelde van  LG 30.238, LG 30.270, MESSAGO en SY BRATISLA

EXTRA INFORMATIE VAN DE NIEUW-TOEGELATEN RASSEN

Kalideas

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX BV
Hybridetype: enkelvoudige hybride
Korreltype: flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: KXB3319
(RW 80-1081)

Keops

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX BV
Hybridetype: drieweg hybride
Korreltype: flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: KXB4124
(VG/A/080 /01518)

Agro fides

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX BV
Hybridetype: enkelvoudige hybride
Korreltype: flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: KXB4127
(VG/A/080 /01520)

Benedictio KWS

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX BV
Hybridetype: enkelvoudige hybride
Korreltype: flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: KXB4138
(VG/A/080/01522)

Kordalis

Aanvrager: KWS SAAT SE
Kweker: KWS SAAT SE
Aanvraaggemachtigde: KWS BENELUX BV
Hybridetype: drieweg hybride
Korreltype: flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: KXB4316
(VG/A/080 /01524)

Charleen

Aanvrager: LIMAGRAIN EUROPE
Kweker: LIMAGRAIN EUROPE
Aanvraaggemachtigde: LIMAGRAIN EUROPE
Hybridetype: enkelvoudige hybride
Korreltype: flint tot flint-dent
Aangenomen als kuilmaïs
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: LZM264/55
(VG/A/080 /01544)

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw