Bedrijfsboekhouding

tuinbouwbedrijfWaarom een bedrijfseconomische boekhouding?

Eén van de belangrijkste instrumenten bij de uitbating van een land- of tuinbouwbedrijf is een bedrijfseconomische boekhouding.

  • Er wordt een grondige financiële analyse gemaakt zodat men inzicht krijgt in de financiële situatie van het land- of tuinbouwbedrijf wat van groot belang is om beredeneerde beslissingen te nemen.
  • Daarnaast wordt de rendabiliteit berekend van het bedrijf en van de afzonderlijke bedrijfstakken (teelt, diersoort, neventak).
  • De bedrijfseconomische boekhouding bevat ook een aantal zeer belangrijke technisch-economische kengetallen die helpen elke bedrijfstak beter te kunnen beoordelen.
  • De bedrijfseconomische boekhouding is een voorwaarde om investeringssteun te kunnen genieten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Bedrijfseconomische boekhouding bij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN)?

Het Landbouwmonitoringsnetwerk van het Departement Landbouw en Visserij houdt bedrijfseconomische boekhoudingen bij van een groep Vlaamse land- en tuinbouwers die representatief is voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Bij het uittekenen van het Vlaamse landbouwbeleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de gevolgen van het beleid voor de individuele bedrijven. Om die gevolgen goed te kunnen inschatten zijn gedetailleerde gegevens uit de praktijk van cruciaal belang.

De anonieme financiële, economische, technische en milieukundige gegevens die worden geregistreerd in de bedrijfseconomische boekhouding, vormen dan ook de basis voor de beleidsvoorbereiding.

Deelnemen?

Jaarlijks is het Landbouwmonitoringsnetwerk op zoek naar nieuwe en representatieve Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven.

Filmpje landbouwboekhouding

Al 50 jaar houdt het Departement Landbouw en Visserij de boekhouding bij van een doorsnede van de Vlaamse landbouwbedrijven. Zo ontstaat een accuraat beeld van de evolutie van de sector.

Tekst van dit filmpje

Meer weten?

Wil je meer weten over het Landbouwmonitoringsnetwerk, dan kan je dat nalezen in onze brochure. De brochure kun je digitaal raadplegen (brochure) of je kunt een gedrukt exemplaar bestellen via het elektronisch bestelloket van de Vlaamse overheid.

Cover LMN-brochure

Je kunt ook terecht voor de brochure en meer uitleg bij de volgende contactpersonen in de provinciale diensten van het Departement Landbouw en Visserij: