Wetgeving biologische landbouw

 tractorHet lastenboek voor de biologische productiemethode bestaat uit zowel Europese als Vlaamse wetgeving. De Europese reglementering staat omschreven in een verordening, de Vlaamse regelgeving wordt vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten.

Onder bepaalde voorwaarden zijn er uitzonderingen waarvoor vergunningen kunnen aangevraagd worden.

Zie ook: De wetgeving kort toegelicht

Europese regelgeving

 • Verordening (EG) nr. 834/2007
  bepaalt de definities (zoals omschakeling, bereiding), de doelstelling en beginselen van biologische productie (zoals specifieke voorwaarden voor de verwerking van biologisch diervoeder), de productievoorschriften (zoals voorschriften voor plantaardige productie, veehouderij), de etikettering (zoals de verplichte aanduiding), de controles en het handelsverkeer met derde landen

 • Verordening (EG) nr. 889/2008
  legt de uitvoeringsbepalingen voor de basisvoorschriften van verordening 834/2007 voor de productie, de etikettering en de controle van biologische producten in de plantaardige en in de dierlijke productie vast.
  De hierboven weergegeven link betreft een officieuze coördinatie van verordening (EG) 889/2008 met de wijzigingen tot 19 oktober 2016. Ondertussen is Verordening 889/2008 verder gewijzigd bij  verordening 2017/838 van de Commissie van 17 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 wat betreft voeder voor bepaalde biologische aquacultuurdieren.

 • Verordening (EG) nr. 1235/2008
  bepaalt de invoer van biologische producten uit derde landen.

  De hierboven weergegeven link betreft een officieuze coördinatie van verordening (EG) 1235/2008 met de wijzigingen tot 16 december 2016. Ondertussen is Verordening 1235/2008 verder gewijzigd bij Verordening 2017/872 van de Commissie van 22 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat betreft de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen

Expert Group for Technical advice on Organic Production (EGTOP)

De Expert Group for Technical advice on Organic Production (EGTOP) staat de Europese Commissie bij om de productieregels te verbeteren en actueel te houden.  Hun adviezen worden publiek gemaakt op de website van de Europese Commissie.
Hier vindt u de link naar de EGTOP-adviezen.
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en


 

Vlaamse regelgeving

Contact

Ellipsgebouw (6de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 79 19 - Fax 02 552 78 71
Elfi Laridon
E-mail: elfi.laridon@lv.vlaanderen.be