Departement Landbouw en Visserij

Secretaris-generaal: JULES VAN LIEFFERINGE

Op deze pagina:

Opdrachten

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid vormt samen met het Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) het beleidsdomein Landbouw en Visserij. (Met ingang van 01.01.16 wordt SALV administratief ingebed in SERV).

Het Departement Landbouw en Visserij is bevoegd voor beleidsontwikkeling, uitvoering, controle en evaluatie in verband met landbouw, tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement werkt in directe relatie met de minister.

Structuur

Het departement wordt geleid door de secretaris-generaal en bestaat uit de volgende subentiteiten:

Het departement heeft een hoofdzetel in Brussel en buitendiensten in Oostende, Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en Leuven.

Missie

Vanuit het Europese en globale Vlaamse kader bouwen we mee aan een toekomstgericht landbouw- en visserijbeleid.

We zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de Vlaamse agrovoedingsketen met prioriteit voor de primaire producent.

Visie

Partner van de agro-ondernemer

Binnen het platteland van morgen bouwen wij, als partner van de agro-ondernemer, mee aan een sterke en innovatieve landbouw en visserij in de keten.  Zo zorgen we samen voor (h)eerlijk gezond voedsel, geproduceerd in harmonie met de omgeving en maatschappij.

Toelichting:

  1. Het platteland van morgen: de context en veranderende tendensen die verwacht worden in de verre toekomst
  2. Sterk: de primaire producent staat  sterk in de keten. Zijn/haar bedrijf  is leefbaar, concurrentieel, crisisbestendig en  duurzaam
  3. (H)eerlijk: nastreven van een eerlijke prijs voor kwaliteitsvol en duurzaam voedsel
  4. In harmonie: er is wederzijds respect tussen landbouwer en de maatschappij

Waarden

Voor iedere ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij gelden de volgende minimale uitdagingen (sfeer, cultuur):

  • OPENHEID: open dialoog
  • VERTROUWEN: op ons kan je rekenen!
  • WENDBAARHEID: veerkrachtig in een veranderende omgeving
  • DAADKRACHT: durven beslissen en samen consequent vooruit

Secretariaat-generaal

Het secretariaat-generaal bestaat uit:

De secretaris-generaal is tevens voorzitter van het Managementcomité, het leidinggevend orgaan van de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij.