Beleidscoördinatie en Omgeving

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 77 34 | Fax 02 552 78 71 | katleen.vannijverseel@lv.vlaanderen.be

Afdelingshoofd titularis: PATRICIA DE CLERCQ
Afdelingshoofd waarnemend: LOES LYSENS

Opdrachten

De afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving staat in voor:

 • coördinatie van de beleidsvoorbereidende opdrachten van het departement 
 • coördinatie van de begroting van het departement
 • proactieve opvolging van de langetermijn doelstellingen en de strategische beleidsthema’s van het departement, zowel op internationaal, Europees, federaal, (inter)regionaal als sectoraal niveau
 • opvolgen van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid in al zijn aspecten en de toepassing hiervan in Vlaanderen, met specifieke aandacht voor  de coördinatie van het markt- en ketenbeleid van de verschillende voor Vlaanderen relevante landbouwsectoren, coördinatie van het plattelandsontwikkelingsbeleid (inclusief CCEP)
 • verzorgen van de juridische ondersteuning van alle afdelingen van het departement
 • verzorgen van de contacten met de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en het Vlaams Parlement
 • verdedigen van het landbouwbeleid en de afstemming ervan met alle andere Vlaamse beleidsvelden met prioriteit voor ruimte, leefmilieu, energie en innovatie
 • verlenen van adviezen over natuur- en omgevingsdossiers
 • voorzien in beleidsvoorlichtingsactiviteiten

Structuur

De afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving bestaat uit volgende diensten en teams:

 • Team Begroting
 • Team Juridische Ondersteuning
 • Team Beleidscoördinatie
 • Dienst Landbouwbeleid en Praktijkadvisering
  • Team Plant
  • Team Dier
  • Team PDPO
 • Dienst Omgeving*
  • Team Lokale Advisering

*heeft ook een buitendienst in elke Vlaamse provincie

Organogram ABCO 7 2017

Buitendiensten

Voor een vraag over uw individueel dossier, neem contact op met de buitendienst in uw provincie.