Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant

Afdelingshoofd: GILBERT CRAUWELS

Opdrachten

De afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant staat in voor volgende taken:

 • De dienst voorlichting sensibiliseert land- en tuinbouwers om innovatieve teeltmethoden toe te passen en om het landbouw- en omgevingsbeleid  concreet te implementeren  op hun bedrijf. Dit gebeurt via een brede waaier van voorlichtingsmethodieken, en via praktijkcentra, demonstratieprojecten en innovatieve partnerschappen. De dienst voorlichting signaleert ook de problemen die zich in de praktijk voordoen aan de beleidsbeslissers en de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek.
 • De afdeling tekent het beleid uit voor specifieke doelgroepen, waarbij de biologische landbouw en de korte keten centraal staan.
 • Tenslotte staat de afdeling in voor het beleid rond de kwaliteit van het plantaardig vermeerderingsmateriaal. De afdeling is verantwoordelijk voor de rassenlijst van landbouw- en groentegewassen en organiseert en coördineert de controle op de wettelijke vastgelegde kwaliteitsgaranties voor plantaardig vermeerderingsmateriaal. De afdeling voert ook de officiële kwaliteitsanalyses op zaden uit.

Structuur

De afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant bestaat uit de volgende diensten en teams:

 • dienst Voorlichting (Els Lapage)
  • Team Voorlichting Plant
  • Team Voorlichting Dier
  • Team Voorlichting Landbouw en Omgeving
 • dienst Doelgroepenbeleid (Cindy Boonen)
 • dienst Kwaliteit Plant (Cindy Boonen / Ann Van Essche)
  • Team Beleid
  • Team Rassencatalogus
  • Team Certificering teeltmateriaal
  • Team Zaadontleding (labo)
 • Algemene Ondersteuning

afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant

Buitendiensten

Voor een vraag over uw individueel dossier, neem contact op met de buitendienst in uw provincie:

Voorlichting

Certificering Teeltmateriaal