Aanvullende quotamaatregelen zeevisserij vanaf 1 september 2017

In aansluiting met ons rondschrijven van 26 juni 2017 gelden vanaf 1 september 2017 volgende aanvullende quotamaatregelen:

Schol VIIfg

De scholvangsten van vissersvaartuigen worden vanaf het ogenblik dat 85% van het quotum is benut tot 31 december 2017 in de ICES.-gebieden VIIfg per zeereis beperkt tot een aantal kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in de betrokken gebieden als volgt :

  • voor vissersvaartuigen van meer dan 221 kW : 50 kg per vaartdag (periode 85% quotum benut tot 31 december 2017)
  • voor vissersvaartuigen van niet meer dan 221 kW : 25 kg per vaartdag (periode vanaf 85% quotum benut tot 31 december 2017)

Schelvis VIIa

De schelvisvangsten  van vissersvaartuigen van meer dan 221 kW worden gedurende de periode 1 september 2017 tot en met 31 december 2017 in het ICES-gebied VIIa per zeereis beperkt tot een 200 kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in het betrokken gebied. Voor de vissersvaartuigen die volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2017 uitsluitend  uitgerust zijn met de planken worden deze hoeveelheden verdubbeld.

Schelvis VII behalve VIIa, VIII

De schelvisvangsten  van vissersvaartuigen worden gedurende de periode 1 september 2017 tot en met 31 december 2017 in het ICES-gebied VII behalve VIIa, VIII per zeereis beperkt tot een 25 kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in het betrokken gebied. Voor de vissersvaartuigen die volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2017 uitsluitend uitgerust zijn met de planken worden deze hoeveelheden verdubbeld.