Biolandbouw blijft groeien

Ook in 2016 zet de groei van de biologische landbouw zich in Vlaanderen door. Er zijn op jaarbasis 60 biologische landbouwbedrijven bijgekomen, wat het totale aantal op 430 brengt. Het areaal groeit met 30%, van 5.343 hectare naar 6.960 hectare. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over de biologische landbouw.

De forse groei is grotendeels te danken aan 12 omschakelende melkveehouders. Biolandbouwbedrijven zijn voornamelijk gespecialiseerd in groenten in openlucht (31%), akkerbouw en dierlijke productie (elk 17%) en fruitteelt (14%).

Niet alleen het aantal biolandbouwers zit in de lift, ook het aantal andere marktdeelnemers zoals bereiders, verdelers, verkooppunten en importeurs stijgt met 10%. De tussenketen telt nu 906 bedrijven. De verwerking en distributie van bioproducten neemt een steeds prominentere plaats in de keten in.

De totale Belgische bestedingen aan biologische producten in 2016 zijn goed voor 586 miljoen euro, een stijging met 12%. Vlaanderen heeft hierin een aandeel van 44%. Het Belgische marktaandeel voor verse biovoeding is gestegen van 2,7% naar 3%.

Bio-aardappelen en bio-eieren noteerden de sterkste groei. De klassieke supermarkt blijft het grootste biokanaal met een aandeel van 41,5% in de totale verkoop van biologische producten. De hard discount blijft een kleine speler op de biomarkt, maar groeit wel sterk, van 5,5% naar 9,4%. Het aantal kopers die op jaarbasis minstens eenmaal een vers bioproduct kopen, steeg vorig jaar tot boven de 90% en bereikte hiermee zijn hoogste peil.

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouw/studies.

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij: Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw