Biologische productie: omschakeling varkens-, schapen- en geitenhouderij in Vlaanderen

De omschakeling naar biologische productie biedt opportuniteiten voor de Vlaamse landbouwers. Analoog met de richtlijnen over omschakeling van melkvee naar de biologische productie werden in Vlaanderen nu richtlijnen uitgeschreven voor de omschakeling van varkens, schapen en geiten.

Wanneer een hele productie-eenheid (teelten en vee) gelijktijdig omgeschakeld wordt naar de biologische productie, voorziet de Europese regelgeving in een totale gecombineerde omschakelingsperiode van 24 maanden. Die lange omschakelingsperiode is echter een hinderpaal voor de landbouwers die de omschakeling naar bio overwegen. In die periode wordt de bioboer met de extra kosten van de biologische productiewijze geconfronteerd, terwijl hij zijn producten nog steeds als gangbaar moet vermarkten.

Vanuit de praktijk is het wenselijk dat de omschakeling van de plantaardige teelten en de dierlijke productie niet gelijktijdig opstarten.  Dit zal kansen bieden voor varkenshouders, geiten en schapenhouders om naar de biologische productie om te schakelen. Daarom werd beslist om ook de gefaseerde omschakeling toe te passen bij de varkens-, de schapen- en geitenhouderij.

Gefaseerde omschakeling voor varkens

De zeugen en varkens die op het bedrijf aanwezig zijn op het moment dat de omschakeling van de dierlijke productie start, worden biologisch na een omschakelingstermijn van 6 maanden.  De biggen geboren na 6 maanden na de start van de omschakeling van de dierlijke productie zijn biologische biggen.

De omschakelingsregels voor de uitloop van varkens voorzien in een gereduceerde periode van 1 jaar voor weilanden en openluchtruimtes. Die kan verder gereduceerd worden tot 6 maanden wanneer het gaat om land dat niet behandeld is met niet-toegelaten producten gedurende het jaar ervoor.

Alle varkenshouders die starten met de biologische productie moeten die omschakelingstermijn voor de uitloop respecteren, ongeacht het soort ondergrond van de uitloop.

De omschakelingstermijn voor de uitloop zal eerder gestart moeten worden dan de omschakeling van de dieren zelf. Op die manier kan de omschakelingsperiode van de uitloop al doorlopen zijn wanneer deze wordt toegepast.

Meer info over de omschakeling naar biologische varkenshouderij.

Gefaseerde omschakeling voor geiten en schapen

Voor geiten en schapen werd de omschakeltermijn ook op 6 maanden gezet, op voorwaarde dat minstens één jaar vóór de start van de omschakeling van de dierlijke productie gestart werd met de omschakeling van de plantaardige voederproductie.  Pas als de plantaardige voederproductie haar eerste jaar van omschakeling doorlopen heeft, kan worden gestart met de omschakeling van de dierlijke productie.

De schapen en geiten die op het bedrijf aanwezig zijn op het moment dat de omschakeling van de dierlijke productie start, worden biologisch na 6 maanden.  De lammeren geboren na 6 maanden na de start van de omschakeling van de dierlijke productie zijn biologische lammeren.

Meer info over de omschakeling naar biologische schapen- en geitenhouderij, onder andere over het voeder.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw