Graanvergaderingen voorjaar 2017

Het Departement Landbouw en Visserij houdt dit voorjaar drie voorlichtingsvergaderingen rond graanteelt:

  • Lubbeek: op woensdag 22 februari 2017 om 19.45 uur in zaal ‘Craywinckelhof’, Staatsbaan 263, in 3210 Lubbeek
  • Oudenaarde: op donderdag 23 februari 2017 om 19.45 uur in zaal ‘Molenhuis’, Molenstraat 44, in 9700 Oudenaarde
  • Ninove: op dinsdag 28 februari 2017 om 19.45 uur in zaal ‘Kellenhof’, Edingse Steenweg 10, in 9406 Meerbeke

De studieavonden verlopen o.m. in samenwerking met het Landbouwcentrum voor Granen (LCG vzw) en gelden als opleidingsactiviteit binnen het opleidingsprogramma voor de Fytolicentie.

Het programma ziet er als volgt uit:

  1. 'N-adviezen voorjaar 2017 in de graanteelt op basis van N-index ; SMART-bodem, variaties in de bodem slim aanpakken', door  Jan Bries/Davy Vandervelpen (Bodemkundige Dienst van België);
  2. 'Bladluisproblematiek met betrekking tot dwergvergeling in de graanteelt', door prof. Geert Haesaert (Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep toegepaste biowetenschappen);
  3. 'Actualiteiten onkruidbestrijding in de graanteelt', door Geert Verhiest (Expert Akkerbouw);  
  4. 'Actualiteiten ziektebestrijding in de graanteelt', door Francis Flusu/Jean-Luc Lamont (Departement Landbouw en Visserij).

Tijdens de pauze biedt de Vlaamse overheid een consumptie aan.

Contact: jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be, 0473/83 70 57

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).