Scholen

 Subsidies voor scholen:

  • Schoolmelk
    Subsidies voor de verdeling van melk en bepaalde zuivelproducten in onderwijsinstellingen met als expliciet doel de consumptie van melk door jongeren te bevorderen.

  • Schoolfruit
    Basisscholen en scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen subsidies aanvragen voor het verdelen van schoolfruit.

groep kinderen met juf voor natuurbord