Subsidies visserij

Brochure 'Vlaanderen en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV): Vooruitziend en voortvarend: PDF

Aanvraagformulier elektronisch logboek aan boord van een visservaartuig: PDF - Word.