Subsidies visserij

Brochure 'Vlaanderen en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV): Vooruitziend en voortvarend. (volgt nog)

Aanvraagformulier elektronisch logboek aan boord van een visservaartuig: PDF - Word (lees de toelichting).