Steunbedragen visserij

Publicatie van de steunbedragen toegekend aan begunstigden in Vlaanderen in het jaar 2007 en 2008 uit hoofde van de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector buiten doelstelling 1 en afkomstig uit het Financieringsintrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV)
(in uitvoering van artikel 53 ter, (d) en in samenhang met artikel 30, lid 3 van het gewijzigde Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen)


Publicatie van de steunbedragen toegekend aan begunstigden uit hoofde van de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector en afkomstig uit het Europees Visserijfonds (EVF)
(in uitvoering van artikel 31, d) van de verordening van de Commissie nr.498/207 van 26/03/2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad inzake het Europees Visserijfonds)

Publicatie van de steunbedragen toegekend aan begunstigden uit hoofde van de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector en afkomstig uit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij  (EFMZV)
(in uitvoering van artikel 119(2) van de verordening van de het Parlement en de Raad nr.508/2014 van 14/05/2014)

Nog geen steun goedgekeurd of uitbetaald.

 

Zie ook: Investeringssteun visserij