Visserijbeleid

Vlaams visserijbeleid

De voorbije jaren werd fors geïnvesteerd in verduurzaming van de visserijsector. Hiermee wil Vlaanderen de trend verderzetten van een brongerichte aanpak met meer selectiviteit.

Europees visserijbeleid eu

Website van de Europese Commissie - Visserij (nieuw venster): de site van het directoraat-generaal Visserij van de Europese Commissie en van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), agenda van de raad, officiële verslagen, ...

Contact