Marktinformatie varkenssector

Marktinformatie slachthuizen

Marktinformatie nationale prijzen

Marktinformatie vleeswarenindustrie

Slachtingen

In het eerste trimester 2016 werden 4,5% minder vleesvarkens geslacht dan in 2015!

Voederprijzen BEMEFA

Varkensindex

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de betrokken sectorcoördinator:

Lieve De Smit, Sectorcoördinator
Koning Albert II-laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 79 54 - Fax 02 552 78 71
E-mail: lieve.desmit@lv.vlaanderen.be