De biologische landbouw in 2010

Het actuele rapport over dit thema vindt u elders op de website.

Vincent Samborski, Luc Van Bellegem

April 2011

Rapport, 45 bladzijden (609 kB, 19 april 2011)

Bestellen (gratis)

Het biorapport 2010 geeft een actueel overzicht van de biologische sector in Vlaanderen. Het presenteert de belangrijkste kengetallen van de biologische landbouw, plaatst de Vlaamse situatie in een Europese context, analyseert de overheidsuitgaven en schat de omvang van de sector in.

Uit het rapport blijkt dat het Vlaamse biologische areaal in 2010 met 4,3% toegenomen is en nu een oppervlakte beslaat van 3.822 hectare. Het aantal biologische bedrijven bedraagt 256 eenheden, een netto-toename van 14 eenheden. De gezinsbestedingen voor biologische versproducten namen volgens de cijfers van GfK Panelservices Benelux in 2010 met 20% toe en bereiken in België 421 miljoen euro. De overheid gaf in 2010 3,7 miljoen euro uit om de biologische sector te ondersteunen. Dat is een stijging met 8% tegenover 2009.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Samborski V. & Van Bellegem L. (2011) De biologische landbouw in 2010, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.