De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2015

Vincent Samborski, Luc Van Bellegem

April 2016

De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2015

Het biorapport 2015 geeft een actueel overzicht van de biolandbouw in Vlaanderen. Het presenteert de belangrijkste kengetallen van de biologische landbouw, plaatst de Vlaamse situatie in een Europese context, analyseert de overheidsuitgaven en schat de omvang van de sector in.

Uit het nieuwe jaarrapport blijkt dat de Vlaamse biolandbouw gestaag blijft groeien. De sector telde eind 2015 370 bedrijven die als producent zijn gecertificeerd. Dat is 8% meer dan in 2014 of een netto toename van 27 bedrijven. Samen bewerkten ze een areaal van 5.343 hectare (+6%).

81% van de biologische landbouwbedrijven zijn gespecialiseerde bedrijven, waarmee wordt bedoeld dat ze hun opbrengsten hoofdzakelijk uit één productietak halen. Groenteteelt in openlucht (26% van alle biobedrijven) is de belangrijkste specialisatie. Ongeveer 120 bedrijven doen aan dierlijke productie, waarvan een op de drie enkel pluimvee heeft. Naast de producenten zijn er ook nog 823 andere marktdeelnemers die voor bereiding, verdeling of verkoop van biologische producten gecertificeerd zijn. Dat is 11% meer dan in 2014.

Het biologisch areaal bestaat voor 46% uit grasland en gronden met natuurwaarde. 18% wordt ingenomen door bodembedekkers en 16% door akkerbouwgewassen. Aardappelen, groenten en kruiden nemen 11% van het bio-areaal in en fruit 9%. In het totale Vlaamse landbouwareaal blijft het aandeel van bio met 0,9% beperkt.

In 2015 trok Vlaanderen 3,9 miljoen euro uit voor de biologische sector. Dat is bijna 4% meer dan in 2014. De verdeling blijft gelijkaardig aan vorige jaren. 43% van de middelen ging naar de biologische productie. 22% werd besteed aan onderzoek en ontwikkeling, 20% aan keten- en marktontwikkeling en 15% aan communicatie, promotie en draagvlakverbreding.

De biomarkt deed het vorig jaar uitstekend. De Belgische bestedingen aan biologische producten groeiden in 2015 met 18% tot 514 miljoen euro. Vlaanderen heeft hierin een aandeel van 237 miljoen euro. De toename van de bestedingen was het sterkst in Brussel. Het totaal aantal biokopers bleef stabiel en de biocategorieën brood, fruit en zuivel wisten beduidend meer kopers aan te trekken. Het marktaandeel van bioproducten groeide ook verder door. Binnen de verse voeding is het bio-aandeel in België gestegen van 2,3% naar 2,7%. In de totale Europese bio-voedingsomzet bedroeg het Vlaams aandeel in 2014 0,9%.

De klassieke supermarkt verliest terrein maar blijft het grootste biokanaal met 42% van de bestedingen. Op de tweede plaats volgen gespecialiseerde biowinkels en -supermarkten (33%). Het aandeel van de hard discount (5,5%) blijft bescheiden maar groeit. Hoevewinkels en markten hebben een hoger percentage aan biologische producten in het assortiment dan gemiddeld.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Samborski V & Van Belleghem L. (2016) De biologische landbouw in Vlaanderen: stand van zaken 2015, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

Lees ook de vorige biorapporten:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.