ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Vlaamse overheid - www.vlaanderen.be/landbouw
 

JAARLIJKS BETALINGSOVERZICHT VOORTAAN ENKEL OP E-LOKET BESCHIKBAAR

Jaarlijks stelt het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de landbouwers een overzicht ter beschikking van de uitbetaalde bedragen. Dit overzicht kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het invullen van de belastingaangifte.

Het overzicht van het inkomstenjaar 2011 kan worden geraadpleegd op het e-loket van het Agentschap voor Landbouw en Visserij www.landbouwvlaanderen.be.

Het bevindt zich in de rubriek “landbouwergegevens” onder “overzicht per jaar voor belastingaangifte”.

Vanaf 2012 worden deze overzichten niet meer per post verspreid. Zo wil het Agentschap voor Landbouw en Visserij een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Vlaamse overheid om het papiergebruik te verminderen.

 Elke begunstigde natuurlijke persoon of zaakvoerder kan zich met zijn/haar elektronische identiteitskaart en een elektronische identiteitskaartlezer op het e-loket aanmelden. Een registratie is niet nodig.

Elke begunstigde kan ook een mandaat toekennen aan iemand anders voor het raadplegen van zijn betalingsgegevens, zoals bijvoorbeeld een boekhouder of een landbouwconsulent.

Uitgebreide informatie over alle functionaliteiten van het e-loket is beschikbaar op de Help-pagina van het e-loket.

Er is ook een infolijn van het e-loket in geval van vragen of problemen. Deze infolijn is elke werkdag bereikbaar tijdens de kantooruren. Op de contactpagina van het e-loket staat per provincie het juiste telefoonnummer.

Antwerpen: infolijn 03 224 92 92, mib.antwerpen@lv.vlaanderen.be

Limburg: infolijn 011 74 26 50,  mib.limburg@lv.vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen: infolijn 09 272 22 33, mib.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be

Vlaams-Brabant: infolijn 016 66 61 56, mib.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be

West-Vlaanderen: infolijn 050 24 76 70, mib.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be

 

Personen die niet over de mogelijkheid beschikken om het e-loket te raadplegen of een volmacht te geven, kunnen zich met hun elektronische identiteitskaart en met kennis van hun PIN-code aanmelden bij hun provinciaal kantoor om een overzicht te bekomen.

 

Antwerpen: Vlaams Administratief Centrum - Lange Kievitstraat 111-113, bus 72 - 2018 Antwerpen

Limburg: Vlaams Administratief Centrum (Blok A, niveau 2) - Koningin Astridlaan 50 bus 6 - 3500 Hasselt

Oost-Vlaanderen: Burgemeester Van Gansberghelaan 92 - 9820 Merelbeke

Vlaams-Brabant: Vlaams Administratief Centrum - Diestsepoort 6, bus 102 - 3000 Leuven

West-Vlaanderen: Vlaams Administratief Centrum Jacob Van Maerlant - Koning Albert I-laan 1.2, bus 102 - 8200 Brugge

 

Contact

In het kader van zijn verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van de buitendiensten van het Agentschap zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector.

Landbouwers die toch nog problemen hebben wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met hun buitendienst.

Markt- en Inkomensbeheer Vlaams-Brabant

Vlaams Administratief Centrum

Diestsepoort 6, bus 102 - 3000 Leuven

Tel. 016 66 61 40 - Fax: 016 66 61 41

Marian Van den Bossche, ingenieur

mib.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be

Markt- en Inkomensbeheer Antwerpen

Vlaams Administratief Centrum

Lange Kievitstraat 111 – 113, bus 72 – 2018 Antwerpen

Tel. 03 224 92 00 – Fax 03 224 92 01

Kristien Vaes, ingenieur

mib.antwerpen@lv.vlaanderen.be

Markt- en Inkomensbeheer Limburg

Vlaams Administratief Centrum (Blok A, niveau 2)

Koningin Astridlaan 50 bus 6 - 3500 Hasselt

Tel. 011 74 26 50 - Fax 011 74 26 69

Lieve Put, ingenieur

mib.limburg@lv.vlaanderen.be

Markt- en Inkomensbeheer Oost-Vlaanderen

Burgemeester Van Gansberghelaan 92 - 9820 Merelbeke

Tel. 09 272 22 00 - Fax 09 272 22 01

Katrien Billiet, ingenieur

mib.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be

Markt- en Inkomensbeheer West-Vlaanderen

VAC – Jacob van Maerlantgebouw

Koning Albert I-laan 1/2, bus 102 – 8200 Brugge

Tel. 050 24 76 20 - Fax 050 24 76 01

Freddy Dedeyne, ingenieur

mib.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be

De buitendienst Markt- en Inkomensbeheer is bereikbaar:

- telefonisch : alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 u tot 17.00 uur

- bezoekuren : alle werkdagen

o voormiddag: open van 9.00 uur tot 12.00 uur;

o namiddag: enkel op afspraak en beperkt tussen 13.30 en 16.00 uur.

 

Woordvoerder Landbouw en Visserij

Patricia De Clercq | Tel. 02 552 77 09

patricia.declercq@lv.vlaanderen.be

Afdeling Organisatie en Strategisch Beleid (Persverantwoordelijke)

Inge Piessens | Tel. 02 552 77 31 | Fax 02 552 77 01

inge.piessens@lv.vlaanderen.be

 

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 15 mei 2012. Laatst gewijzigd op 15 mei 2012