Droogte 2018

De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als een landbouwramp voor alle gemeentes van het Vlaams grondgebied.

Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet u zelf een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Deze tegemoetkoming kan vanaf 29/10/2018 aangevraagd worden met het formulier dat u op deze website kan vinden.

U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst. De buitendiensten zijn elke voormiddag open van 9u00 tot 12u00, in de namiddag enkel op afspraak.

De droogte van 2 juni tot en met 6 augustus 2018 voor alle gemeenten van het Vlaams grondgebied. Het erkenningsbesluit voor deze ramp werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 7 november 2018 . De uiterste indiening datum voor aanvraag was: 28 februari 2019.

Praktische richtlijnen

Voor de tegemoetkomingsaanvraag vult u het formulier "Tegemoetkomingsaanvraagā€¯ in:

De aanvragen zullen, indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke in volgorde van ontvangst worden behandeld.

De tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :

  • een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
  • het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Indien de schade werd vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie, dan hoeft u het (de) proces(sen)-verbaal niet mee te sturen met de tegemoetkomingsaanvraag. De processen-verbaal zullen door de administratie rechtstreeks bij de gemeentes worden opgevraagd.

Proces(sen)-verbaal van 1ste (voorlopige) schadevaststellingen met betrekking tot de droogte 2018 die uitgevoerd zijn na 30 september 2018, worden niet meer aanvaard voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de droogte en de schade niet meer eenduidig kan vastgesteld worden.

De gemeentes hebben tot en met 1 december 2018 de tijd om de proces(sen)-verbaal van definitieve schadevaststellingen over te maken.

Delen: