Droogte en vorst 2017

In 2017 werden twee landbouwrampen erkend: de vorst en de droogte.

  1. De vorst in de tweede helft van april 2017 voor alle gemeenten van het Vlaamse grondgebied. Het erkenningsbesluit voor deze ramp werd gepubliceerd in het Belgische staatsblad op 3 oktober 2017. De uiterste datum voor aanvraag was: 31 januari 2018.

  2. De droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 voor alle gemeenten van het Vlaams grondgebied. Het erkenningsbesluit voor deze ramp werd gepubliceerd in het Belgische staatsblad op 3 oktober 2017. De uiterste datum voor aanvraag was: 31 januari 2018.

Voor geen van beide landbouwrampen kunt u nog een toegemoetkomingsaanvraag indienen.

De minister van landbouw is ingegaan op de vraag van o.m. Boeren op een Kruispunt vzw om, bij de behandeling van de dossiers in het kader van het landbouwrampenfonds, indien mogelijk voorrang te verlenen aan dossiers van landbouwers die kampen met liquiditeitsproblemen op hun bedrijf. Landbouwers dienden daartoe een bewijs van liquiditeitsproblemen mee te sturen bij hun tegemoetkomingsaanvraag.

Het Departement Landbouw en Visserij beklemtoont dat zij na onderzoek van de geattesteerde problemen enkel de meest dringende gevallen voorrang geeft in de dossierbehandeling. Landbouwers wordt dan ook verzocht om geen misbruik te maken van deze mogelijkheid en enkel in geval van zeer grote liquiditeitsproblemen voorrang in behandeling te vragen.
Aan de banken wordt gevraagd om door landbouwers gevraagde attesten slechts af te leveren als na grondig onderzoek blijkt dat er op het bedrijf werkelijk grote liquiditeitsproblemen zijn die rechtstreeks het gevolg zijn van de erkende landbouwrampen.
Overmatig en onrechtmatig gebruik van deze verklaringen brengt de goede werking van de administratie en de dossierbehandeling in het gedrang en maakt dat deze voorrangsregel onuitvoerbaar wordt, waardoor landbouwbedrijven die het echt nodig hebben, in de kou blijven staan.

Disclaimer

De voorwaarden en modaliteiten voor de tegemoetkomingsaanvraag liggen nog niet geheel vast. Het opvragen van bepaalde informatie anticipeert op mogelijke aanvullende criteria voor de bepaling van de tegemoetkoming.

Delen: