Crisismaatregelen

Crisismaatregelen landbouw COVID-19

  • Sierteelt
    Als gevolg van de maatregelen die ingesteld werden naar aanleiding van de COVID-19 besmetting, viel de afzet van sierteeltproducten in Vlaanderen na 16 maart zo goed als stil. Niet enkel het verlies van de lokale afzet door de sluiting van de tuincentra, bloemenwinkels en markten was een catastrofe voor de Vlaamse siertelers, maar ook het wegvallen van de afzet binnen de eengemaakte EU-markt was voor de Vlaamse sierteeltsector, die sterk exportgericht is, een zware dobber. Vanuit de Vlaanderen wordt nu 25 miljoen euro voorzien voor de professionele sierteeltbedrijven die in de periode tussen 16 maart en eind mei een sterke omzetdaling kenden.

  • Aardappelen
    Daarnaast wordt ook nog eens 10 miljoen euro voorzien voor de Vlaamse aardappeltelers. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen viel het verbruik en de export van verwerkte aardappelproducten stil en lag er midden mei in Vlaanderen naar schatting een stock van 330.000 ton aardappelen die niet verwerkt kon worden. Aardappeltelers met een stock aan vrije aardappelen die groter is dan 100 ton, kunnen €50 per ton vrije aardappelen krijgen. Voor de bepaling van de stock wordt 15 mei als referentiedatum gebruikt.

Delen: