Plan Vlaamse Veerkracht richt zich ook landbouwsector

In het kader van het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ wil de Vlaamse Regering ook groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven stimuleren.

Hierdoor krijgt de land- en tuinbouwsector extra stimulansen om verder te werken rond klimaatverandering, omgaan met water en droogte, inzetten op duurzame energie en circulaire economie, digitalisering en innovatie.

Dit helpt om het ingeslagen pad naar een meer duurzame bedrijfsvoering, verder te zetten en in te spelen op de impact van klimaatverandering. 

U vindt alle informatie over de relancemaatregelen voor de landbouw op de webpagina projecten relance 2021.