Waterkwaliteitseisen

Op deze pagina:

Welke waterkwaliteit heb ik nodig voor irrigatie, fertigatie en beregening?

Water ziet er vaak proper uit, maar toch zijn sommige waters minder of niet geschikt voor irrigatie en/of beregening. Een staalname van het water is zeer belangrijk. Zo kunt u tijdig ingrijpen met een aangepast filteringsysteem om het water te zuiveren. Welk filtersysteem u nodig heeft, is afhankelijk van de oorsprong van het water en van de kwaliteit.

Bij nachtvorstberegening in het voorjaar kunt u vaak oppervlaktewater gebruiken op voorwaarde dat u het aanwezige grove organische materiaal verwijderd om verstoppingen tegen te gaan. De beregeningsinstallatie voor nachtvorstbestrijding kunt u ook in de zomer gebruiken voor de fysisch-mechanische bestrijding van de honingdauw bij een aantasting door perenbladvlo (Psylla) of tegen zonnebrand. Ook hier is de waterkwaliteit van belang. Een te hoog ijzergehalte (Fe) kan schilverruwing veroorzaken.

Het water voor irrigatie mag geen te hoog zoutgehalte bevatten. Deze zouten kunnen ophopen in de bodem en zorgen voor kwaliteitsvermindering van de vruchten. Het elektrisch geleidingsvermogen (EC) van water is een maat voor de totale hoeveelheid ionen in het water. De belangrijkste ionen die in het water kunnen voorkomen zijn natrium, chloride, calcium, magnesium, sulfaat en bicarbonaat. Calcium, magnesium en sulfaat kunnen als voedingselement opgenomen worden als de hoeveelheid niet te groot is.

Als u kalkrijk water gebruikt in de zomer via beregening kan dit wel een witte neerslag geven op het gewas. In een bedruppelingsinstallatie kan de kalk zorgen voor neerslag en verstopping van de druppelaars. In combinatie met een verhoogde aanwezigheid van sulfaten ontstaat calciumsulfaat of gipsneerslag aan de leidingen.

Natrium en chloride zijn geen voedingselementen. Bij een te hoge EC-waarde kunnen die elementen problemen geven. Te veel natrium en chloride is toxisch voor de plant en leidt tot structuurproblemen in de bodem. De bodemdeeltjes kunnen in oplossing gaan en verslempen.

Tijdens het groeiseizoen is het ijzergehalte een bepalende factor bij de watergift bij irrigatie en fertigatie. Als ijzer in contact komt met lucht of met zuurstof, gaat dit neerslaan. Als dit niet vooraf gebeurt, wordt er neerslag gevormd in de leidingen en kan dit verstopping veroorzaken.

Water dat rijk is aan ijzer kan evenmin in de zomer voor beregening gebruikt worden, dit kan voor verruwing van de vruchten zorgen.

Bij de spore-elementen zijn vooral te hoge gehaltes aan boor en zink gevaarlijk.

Normen voor waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Norm voor appel (*)

Norm voor peer (*)

EC bij 25°C  (**)

0,8 mS/cm

0,8 – 1,5 mS/cm

Natrium (Na) < 1,5 mmol/l 1,5 – 3,0 mmol/l
Chloor (Cl) < 1,5 mmol/l 1,5 – 3,0 mmol/l
Calcium (Ca) < 2,0 mmol/l < 3,0 mmol/l
Magnesium (Mg) < 0,5 mmol/l < 1,0 mmol/l
Sulfaat (SO42-) < 0,5 mmol/l < 1,0 mmol/l
Bicarbonaat (HCO3-) < 4,0 mmol/l > 4,0 mmol/l

Silicium

< 0,4 mmol/l

0,4 – 0,8 mmol/l

IJzer (Fe)   (***) 10 – 20 mmol/l 20 – 30 mmol/l
Boor (B) < 25 mmol/l 25 – 30 mmol/l
Fluor (F) < 25 mmol/l 25 – 50 mmol/l
Zink (Zn) < 5,0 mmol/ 5 – 10 mmol/l
Mangaan (Mn) < 10,0 mmol/l 10 – 20 mmol/l

Koper (Cu)

< 1,0 mmol/l

1 – 3 mmol/l

Bron: Bodemkundige Dienst van België vzw

* De normen in de tabel geven aan vanaf wanneer stress mag verwacht worden wegens een te slechte waterkwaliteit. In sommige gevallen is irrigatie met water van slechte kwaliteit echter minder schadelijk dat het laten verdrogen van de boom. Deze afweging kan alleen op basis van een individuele wateranalyse.

** De fruitboom ondervindt stress wanneer de EC van het water aan de druppellaar 1,5 mS/cm overschrijdt. De EC stijgt na het toedienen van meststoffen vandaar dat voor waters die gebruikt worden voor de fertigatie een maximale EC van 1 wordt voorgeschreven.

*** Een hoog ijzer gehalte gaat niet onmiddellijk schadelijk zijn voor het gewas maar verhoogt de kans op verstopping van de druppelinstallatie door de neerslag van Fe(OH)3

Welke waterkwaliteit heb ik nodig als transportwater in de sorteer- installatie?

Als u water als transportwater in de sorteerinstallatie gebruikt, moet bij de laatste waterbehandeling van het fruit de kwaliteit voldoen aan de drinkwaterkwaliteitsnormen voor menselijke consumptie. Deze normen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2002.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

BDB, Bodemkundige dienst van België vzw
Willem de Croylaan 48
3001 Leuven-Heverlee
Tel.: 016 31 09 22
Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be
Website: www.bdb.be