Rendabiliteit in de varkenshouderij

Weerhouden projecten:

De rendabiliteit van varkensbedrijven staat algemeen sterk onder druk. Toch zijn er tussen bedrijven nog belangrijke saldo- en inkomensverschillen. Deze zijn toe te schrijven aan verschillen op het vlak van vaste kosten, opbrengsten en variabele kosten. Vaste kosten zijn voornamelijk gebouwenkosten en vreemde arbeid. Opbrengsten bestaan vooral uit de verkoop van vleesvarkens en van biggen. Variabele kosten zijn onder andere voederkosten, mestafzetkosten, energiekosten. Kosten en opbrengsten worden bepaald door prijzen en hoeveelheden, deze laatste volgen uit de technische resultaten.

Demonstratieprojecten binnen dit thema demonstreren zeer concrete manieren om via een verbetering van de technische resultaten of een verlaging van de vaste en variabele kosten met behoud van de technische resultaten en binnen de milieuvoorwaarden de rendabiliteit te verbeteren of te handhaven. Voorbeelden zijn goedkope en arbeidsvriendelijke huisvesting, efficiƫnte manieren van voederen, beperken van uitval en van geneeskundige kosten, kostengunstige productiviteitsverhoging, verhogen van arbeidsefficiƫntie.