Agrohandelsoverschot klimt naar 6 miljard euro

België voerde in 2015 voor 41,9 miljard euro agrarische producten uit, ruim 4 procent meer dan in 2014. De totale invoer klokte af op 35,9 miljard euro. Het handelsoverschot steeg op jaarbasis van 4,6 miljard euro naar 6 miljard euro. Dat blijkt uit het nieuwe agrohandelsrapport, gebaseerd op cijfers van de Comext-databank van Eurostat.

Vooral de dierlijke producten en agro-industriële producten dragen bij tot het Belgische handelsoverschot, met elk een positief saldo van 2 miljard euro. Vlees blijft een belangrijk exportproduct met hoge uitvoerwaarden voor varkensvlees (1,2 miljard euro), kippenvlees (716 miljoen euro), rundvlees (685 miljoen euro) en vleesbereidingen (675 miljoen euro). Ons land exporteert ook veel meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en landbouwmateriaal. Traditionele sterkhouders als aardappelbereidingen, diepvriesgroenten, chocolade en bier blijven het goed doen. 

De zuivelsector en de sierteeltsector verloren daarentegen van hun pluimen in 2015. In de zuivelsector laten het Russische embargo, een daling van de vraag op de wereldmarkt en de gevolgen van de afschaffing van de melkquota zich voelen, met prijzen die een duikvlucht namen. De sierteeltsector kampte in 2015 met een daling van de consumentenvraag, zowel op de eigen markt als op buitenlandse markten.

De algemene exportstijging is deels toe te schrijven aan de waardedaling van de euro in 2015, waardoor export naar landen buiten de eurozone interessanter wordt. De exportwaarde met landen buiten de EU is in twee jaar tijd met 10 procent toegenomen, terwijl de stijging bij de export naar EU-landen in dezelfde periode op 5 procent ligt.

Het Russische embargo had een impact op de export van landbouwproducten. In 2015 voerde ons land in volume minder peren en melkpoeder uit dan in 2014. Tegelijk steeg het exportvolume voor varkensvlees en appelen, ondanks het wegvallen van Rusland als handelspartner. De export van appelen, peren en varkensvlees verschuift door het embargo meer naar de Oost-Europese EU-lidstaten. Zo is Polen, na Duitsland, de grootste afzetmarkt voor Belgisch varkensvlees.

De agrohandel had in 2015 een aandeel van 10,5 procent in de totale Belgische invoer en een aandeel van 11,6 procent in de Belgische uitvoer. Vlaanderen neemt ongeveer vier vijfde van de totale Belgische agrarische handel in. Bij de uitvoer zit ook de doorvoer van buitenlandse producten zoals bananen.

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouw/studies

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw