ADMINISTRATIE: Laatste dag om niet-premieverhogende wijzigingen in te dienen aan de verzamelaanvraag - oogst 2021

Datum: 
31/10/2021

Alle wijzigingen moeten meegedeeld worden via het E-loket zoals onder andere: oppervlakte; gewas; perceelsbestemming; gebruik; wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de naleving van de randvoorwaarden of de agromilieu- of andere plattelandsmaatregelen; activatie van ecologisch aandachtsgebied (EAG) ongedaan maken omdat u het niet ter beschikking hebt.

Dit geldt niet voor wijzigen nateelt EAG groenbedekker.