Woensdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag

Woensdag 31 mei is de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. Tot deze datum wordt elke wijziging aan het dossier aanvaard, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.

Deze uiterste wijzigingsdatum geldt onder meer voor het oplossen van grafische overlappingen, het wijzigen of toevoegen van percelen, het wijzigen van bestemmingen of het aanbrengen van wijzigingen in het kader van de vergroening (b.v. wijzigingen aan de aangifte van ecologisch aandachtsgebied (EAG)). Wat tot wanneer gewijzigd kan worden, wordt in detail weergegeven op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag. U klikt op de fiche ‘indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ onder de algemene voorwaarden.

Specifiek voor EAG is het belangrijk te onthouden dat de maximale oppervlakte ecologisch aandachtsgebied die meegeteld kan worden voor de vergroening, de oppervlakte is die geselecteerd is als EAG op 31 mei.

U kunt uw verzamelaanvraag wijzigen via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be

Houd er rekening mee dat de volmachtentegel op het e-loket Landbouw en Visserij niet beschikbaar zal zijn op 30 en 31 mei. Op die dagen werkt het Departement Landbouw en Visserij aan de voorbereiding van het nieuwe volmachtensysteem, dat wordt ingevoerd begin juni 2017. Volmachten kunnen op die dagen wel toegekend worden via het formulier ‘Toekenning van een volmacht’.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw