Algemene Verordening Gegevensbescherming, wat betekent het voor u?

U hoorde waarschijnlijk al over de nieuwe Europese wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG), die op 25 mei 2018 in werking treedt. Soms wordt ook de Engelse afkorting GDPR gebruikt. Dat staat voor General Data Protection Regulation.
Via deze wetgeving krijgt u meer zeggenschap over uw persoonsgegevens die door overheden en bedrijven worden bewaard en gebruikt. Ook het Departement Landbouw en Visserij heeft deze nieuwe wetgeving omgezet en neemt de bescherming en het beheer van persoonsgegevens zeer ernstig.

Wat betekent dit voor u?

  1. U krijgt meer rechten over uw persoonsgegevens die worden gebruikt en bewaard;
  2. Uw persoonsgegevens kunnen maar worden bewaard en gebruikt als u uw toestemming hebt gegeven, behalve als er een wettelijke basis is. Gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze werden ingezameld;
  3. De beveiligingsnormen voor de databanken waarin uw gegevens zitten worden, via gepaste technische maatregelen, fel aangescherpt.

Wat betekent dit voor de overheid?

Het Departement Landbouw en Visserij heeft het afgelopen jaar alles in het werk gesteld om aan de vereisten van de AVG te voldoen. Hierbij hoort dat we duidelijk maken welke gegevens we verzamelen en gebruiken, voor welk doel, wat uw rechten zijn en hoe u die kunt laten gelden. Dit alles leest u in de privacyverklaring op onze website.

Meer info?

Hebt u alle informatie gelezen en hebt u nog vragen, aarzel niet ons te contacteren op gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be.


Activiteiten in de kijker

Week van de Korte Keten, Veetournee, Opendeurdagen Akkerbouw, opleidingen Fytolicentie … meer info hierover vindt u in onze activiteitenagenda.

Laatste kans! Schrijf je nog snel in voor de Veetournee op 30 mei te Geel!

Save the date

Op 4 september 2018 organiseert het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking in samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij, de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Vlaamse Landmaatschappij voor het eerst de Vlaamse Mestdag. Dit is een studiedag voor landbouwers en erfbetreders over diverse aspecten van mest en bemesting en gaat door in Aalter. Meer informatie volgt later.