De Vlaamse Mestdag

Op dinsdag 4 september 2018 vindt in Aalter voor de éérste keer de ‘Vlaamse Mestdag’ plaats. Op deze praktijkgerichte dag komt u meer te weten over alle aspecten van mestmanagement en mestbewerking of -verwerking in Vlaanderen.

Via verschillende parallelle sessies krijgt u toelichting over de landbouwkundige en economische aspecten van mestproducten, bemestingsstrategiëen en wijze van toediening en de impact van bemesting op het milieu.

Wat neemt u mee naar huis na de “Vlaamse Mestdag”?

Als producent krijgt u praktische tips rond de afzet en verwerking van mest. Als gebruiker van mest leert u hoe u nog efficiënter kunt bemesten. Daarnaast lichten andere landbouwers u via de verschillende praktijkgetuigenissen toe hoe zij omgaan met mest op hun bedrijf.

Tijdens de lunch hebt u ook ruim de tijd om uw ideeën uit te wisselen met andere landbouwers en mestexperten. Op de bedrijvenmarkt leert u bovendien de verschillende diensten en/of producten van onze sponsors kennen.

Wilt u op de hoogte zijn van alle actuele kennis rond mest? Mis deze dag dan zeker niet!

Meer info en inschrijving


Machinedemo 'Stalknechten op het rundveebedrijf' (ILVO - Melle)

Op donderdag 13 september organiseert het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met verschillende partners haar tweejaarlijkse machinedemo. De machines die we tijdens deze demo zullen tonen, zijn de zogenaamde stalknechten, kleine toestellen die de arbeid van de veehouder lichter maken (mestschuif, voederschuif, melktaxi, strooi- en veegmachines, bekapbox …)
De demo vindt plaats op de terreinen van ILVO, Scheldeweg 68 in Melle. Meer info en inschrijving machinedemonstratie stalknechten

Veetournee: Smart Farming: heden en toekomst

Tijdens de eerste editie van de Veetournee in mei en juli 2018 werden in het namiddaggedeelte verschillende infosessies gehouden. De komende weken en maanden verschijnt hierover regelmatig een artikel in de vakpers. Een eerste artikel behandelt het thema ‘Smart Farming: heden en toekomst’.