Extreme droogte: Europese Commissie komt de getroffen landbouwers tegemoet

De Europese Commissie heeft op 2 augustus 2018 enkele maatregelen goedgekeurd om de gevolgen van de extreme droogte voor de Europese landbouwers te verzachten. De Vlaamse overheid zal deze maatregelen maximaal benutten door verhoogde voorschotten.

Door de droogte zien de landbouwers de opbrengsten van hun gewassen sterk verminderen. Ook de eigen veevoederproductie staat onder druk waardoor landbouwers voor extra uitgaven staan. Om aan de zorgen van de Europese landbouwers tegemoet te komen, nam de Europese Commissie de volgende beslissingen:

  • De lidstaten mogen hun landbouwers hogere voorschotten uitbetalen: tot 70% voor de rechtstreekse betalingen en tot 85% voor betalingen in het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid ;

  • In het kader van de vergroening laat de Europese Commissie toe dat landbouwers hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoeder, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun vergroeningsverplichtingen met betrekking tot teeltdiversificatie of het areaal ecologisch aandachtsgebied.

De Vlaamse overheid zal deze maatregelen maximaal benutten ter ondersteuning van de Vlaamse landbouwers in deze crisissituatie. Volgens de planning zal een voorschot van 70% (in plaats van 50%) op zowel de basisbetaling als de premie voor jonge landbouwer uitbetaald worden op 31 oktober 2018. De uitbetaling van een voorschot van 70% op de vergroeningspremie voor de landbouwers die vrijgesteld zijn van vergroening en de zoogkoeienpremie is gepland voor 30 november 2018. Ook de decemberbetalingen worden verhoogd van 90% naar 95%.

Het is niet uitgesloten dat de Europese Commissie op verzoek van de lidstaten nog bijkomende versoepelingen van de vergroeningsvoorwaarden toelaat. Het departement zal daar dan onmiddellijk over communiceren. Ondertussen vroeg minister Schauvliege op 13 augustus 2018 aan het KMI om hun advies over het mogelijk uitzonderlijk karakter van de afgelopen droogteperiode – er wordt nu gewacht op dit advies.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw