Bioveiligheid op uw bedrijf

In de veehouderij doken de afgelopen jaren verschillende besmettelijke dierziekten op, denk maar aan de recente uitbraken van Newcastle Disease (NCD of pseudovogelpest) in de pluimveesector of Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen. En laten we ook de permanente dreiging van vogelgriep niet vergeten.

De dreiging komt vaak van buitenaf. Toch kunnen ook bínnen het bedrijf dierziekten zoals paratuberculose en salmonella verspreid raken als u niet de nodige maatregelen neemt. U hebt namelijk zelf een zeer belangrijk wapen in handen: bioveiligheidsmaatregelen. Daarmee kunt u zowel dierziekten buiten het bedrijf houden (externe bioveiligheid) als (verdere) besmetting binnen het bedrijf voorkomen (interne bioveiligheid). Bioveiligheid is tegelijkertijd ook zeer belangrijk om het antibioticagebruik en, meer algemeen het geneesmiddelengebruik, te verminderen.

3 handvatten van preventieve gezondheidszorg: vaccinatie management, bioveiligheid en goede veehouderij praktijkenHet Departement Landbouw en Visserij zet samen met de verschillende sectoren volop in op deze bioveiligheid. Dit voorjaar gaven Charlotte Brossé en Jozefien Callens (DGZ Vlaanderen) tijdens de Veetournee een uiteenzetting over maatregelen om de insleep en versleep van ziekteverwekkers op het rundveebedrijf te vermijden. Daarover verscheen een artikel ‘Bioveiligheid: Maatregelen om de insleep en versleep van ziekteverwekkers op het rundveebedrijf te vermijden’.

Er zijn echter niet alleen de studiemomenten of artikelen in de geschreven pers. Op 2 oktober organiseren we ook een demonamiddag rond bioveiligheid en melkhygiëne. In de tweede helft van oktober zetten we het thema bovendien via PlattelandsTV in de kijker. In de reportages komen naast bioveiligheid ook de thema’s ‘vaccinatiemanagement’ en ‘goede veehouderijpraktijken’ aan bod. Want samen vormen zij de drie handvatten van preventieve gezondheidszorg.

 


Studiedag Waterkwantiteit

Op 23 oktober organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk een studiedag over het thema ‘waterkwantiteit’. In de voormiddag hoort u meer over de aanpak van droogte en waterschaarste en van wateroverlast op Vlaams niveau. Ook de acties van de provincie West-Vlaanderen rond waterkwantitieit komen aan bod. Nadien geeft het Departement Landbouw en Visserij uitleg bij het ‘Actieplan Water’ en ILVO geeft meer uitleg over een droogte-indicator die werd ontwikkeld.

De namiddag heeft een praktische insteek: PDPO III-maatregelen die inzetten op waterkwantiteit komen aan bod, net als een landbouwer die hierover getuigt. Tot slot wordt het diepvriesgroentenbedrijf Ardo bezocht, dat deel uitmaakt van het projectconsortium F2AGRI. Binnen dit Europees Interreg-project is men bezig met een irrigatienetwerk dat gezuiverd afvalwater van Ardo naar de aangesloten landbouwbedrijven verdeelt.

Meer info vindt u terug op https://ruraalnetwerk.be/agenda/studiedag-waterkwantiteit.
Schrijf u zeker op voorhand in!

Departement Landbouw en Visserij, ILVO en VLAM samen op PIT

Van 12 tot en met 14 oktober nemen het Departement Landbouw en Visserij, ILVO en VLAM samen deel aan de eerste editie van PIT. Dit evenement met focus op lokale voedselstrategieën vindt plaats in de Floraliënhal in Gent.

Op onze stand informeren we u over lokale voedselstrategieën zoals hoeveverkoop en zelfpluktuinen, maar ook over de korteketenproducenten in uw buurt. Hiernaast hebben we ook aandacht aan het verminderen van voedselverlies en het optimaal benutten van nevenstromen.