GEZOCHT: bedrijven met openluchtgroenten en gespecialiseerde fokvarkensbedrijven

Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid houdt gratis bedrijfseconomische boekhoudingen bij voor een 650-tal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Om representatief te blijven is het Landbouwmonitoringsnetwerk op zoek naar extra groentebedrijven en gespecialiseerde (fok)varkensbedrijven.

De gegevens uit die gedetailleerde bedrijfseconomische boekhoudingen worden - in alle anonimiteit - gebruikt in de voorbereiding van het Vlaamse landbouwbeleid,  bijvoorbeeld bij de opmaak van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een deel van de verzamelde gegevens van het Landbouwmonitoringsnet­werk vloeit door naar het Europese boekhoudnet. Bij het uittekenen van nieuw beleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de mogelijke gevolgen voor individuele bedrijven. Daarvoor zijn gedetailleerde praktijkdata van cruciaal belang.

Dezelfde gegevens worden door het departement ook gebruikt om – in alle anonimiteit – op regelmatige basis rapporten te publiceren met onafhankelijke informatie over de rentabiliteit van landbouwsectoren. Dat geeft het beleid inzicht in de actuele situatie van de land- en tuinbouw.

Welke bedrijven zoeken we?

U bent gespecialiseerd in

 • Fokvarkens
 • en/of de teelt van een of meerdere van de volgende gewassen in Vlaanderen:
 • Openluchtgroenten voor de versmarkt:
 • Prei, bloemkool, sluitkool, asperges, courgettes, rabarber, groene selder
 • Openluchtgroenten industrie:
 • Prei, spruiten, bloemkool, schorseneren, groene/stamslabonen, erwten, zaaiajuin, spinazie, wortelen

Wat wordt er van jou verwacht?

 • U geeft gegevens door over aankopen en verkopen (facturen), tewerkstelling, percelen, investeringen en leningen vanaf begin 2019
 • U werkt mee aan het verdelen van kosten over de verschillende bedrijfstakken
 • U staat open voor een constructieve samenwerking met de vaste medewerker van het Departement Landbouw en Visserij

Welke voordelen heeft u als u deelneemt?

 • Gratis bedrijfseconomische boekhouding
 • Boekhouding die voldoet voor VLIF-steun
 • Een overzichtelijk bedrijfsresultaat met kostprijsanalyses en technische kengetallen
 • Anonieme vergelijking van uw resultaten met die van vergelijkbare bedrijven
 • Toelichting en bespreking van uw resultaten
 • Garantie van anonimiteit en vertrouwelijkheid

Een bedrijfseconomische boekhouding geeft u economisch inzicht in uw bedrijf. Het is een hulp bij het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen en het kan bijdragen tot een beter beheer van uw bedrijf.

Heeft u interesse, wil u bijkomende  informatie?

Neem snel contact op met het Departement Landbouw en Visserij

Koen Marvellie | Tel. +32 2 552 78 39 | koen.marvellie@lv.vlaanderen.be

Meer informatie op de website www.vlaanderen.be/landbouw/boekhouding, www.vlaanderen.be/landbouw/cijfers.


Vlaamse overheid richt denktank op rond voeding en gezondheid

Met de oprichting van een denktank (policy lab) rond voeding en gezondheid wil de Vlaamse overheid onderzoekers, beleidsmakers, landbouworganisaties, consumentenorganisaties en de voedingsindustrie samenbrengen rond mogelijke veranderingen in ons voedselsysteem tegen 2030. Deze denktank kadert binnen het Europese project FIT4FOOD2030.

De uitdagingen op voedselvlak zijn immens: een groeiende wereldbevolking, de impact van voedselproductie op ons klimaat en omgekeerd, ondervoeding en tegelijkertijd obesitas, … Door verschillende invalshoeken samen te brengen kan deze denktank input geven voor het Vlaams beleid en onderzoek rond voeding en gezondheid.

Meer weten? Neem dan contact op met Liselotte.Devos@ewi.vlaanderen.be of Isabelle.Magnus@lv.vlaanderen.be.

Interpom Primeurs 2018 & Fructura

Van 25 t.e.m. 27 november neemt het Departement Landbouw en Visserij, samen met VLAM en ILVO, deel aan Interpom Primeurs (hal 6, standnummer 600A). Tijdens deze beurs focust het departement op het belang van het behandelen van spuitresten en de certificering van pootgoed. Landbouwers met (zeer) hoog erosiegevoelige percelen krijgen op de stand ook de mogelijkheid om de bevraging over de randvoorwaarden erosiebestrijding in te vullen, die beschikbaar is tot zondag 1/12.

Een week later (30/11 - 2/12) vindt u het Departement Landbouw en Visserij en VLAM terug op stand C2 in de Ethias Arena Hasselt tijdens Fructura 2018, de vakbeurs voor hard en zacht fruit. De bezoekers kunnen er terecht voor meer info i.v.m. VLIF-steun, geïntegreerde gewasbescherming (IPM) of duurzaam watergebruik in de fruitteelt