Data graanvergaderingen voorjaar 2019

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid houdt dit voorjaar drie voorlichtingsvergaderingen in verband met de graanteelt. Deze graanvergaderingen vinden plaats:

logo fytolicentieDe studieavonden verlopen o.m. in samenwerking met het Landbouwcentrum voor Granen (LCG vzw). De studievergadering geldt als opleidingsactiviteit binnen het opleidingsprogramma voor de Fytolicentie.

Het programma ziet er als volgt uit :

  1. ‘N-adviezen voorjaar 2019 in de granen op basis van N-index, recente proefveldresultaten’, door Jan Bries, Davy Vandervelpen (Bodemkundige Dienst van België)
  2. ‘Sojateelt in Vlaanderen : mogelijkheden met soja in de vruchtwisseling’ door Johan Van Waes (Instituut voor Landbouw- Visserij-  en Voedingsonderzoek - ILVO)
  3. ‘Gewasbescherming in de graanteelt, voorjaarsactualiteiten 2019’, door Geert Verhiest, Erik Van Beneden (Akkerbouwexperts Sanac)

Tijdens de pauze wordt een consumptie aangeboden door de Vlaamse overheid. Iedereen van harte welkom.

Meer informatie jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be | Tel. 0473/83 70 57 of 02 276  28 46.

Contact

Jean-Luc Lamont
jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be | Tel. 0473/83 70 57 of 02 276  28 46
www.vlaanderen.be/landbouw

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw