CSA-netwerk vzw krijgt subsidie ter ondersteuning van verdere groei

Het CSA-netwerk vzw, dat de CSA-landbouwers in Vlaanderen ondersteunt, krijgt een financiële duw in de rug van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Dat werd zonet bekendgemaakt op een persconferentie op het CSA- en biobedrijf Grondsmaak in Kontich.

CSA staat voor Community Supported Agriculture, een landbouwvorm waarbij de gemeenschap en de landbouwer samen het bedrijf leiden. De landbouwer zorgt daarbij voor de teelten en de productie, de deelnemers dragen financieel bij, waardoor ze niet enkel de risico’s mee op zich nemen maar ook een evenredig deel van de oogst krijgen. Dit laatste kan via zelfoogst of via pakketten.

In Vlaanderen zijn momenteel 43 boerderijen aangesloten bij het CSA-netwerk. Dit netwerk werd in 2011 opgericht om de CSA-landbouwers te ondersteunen en te informeren, maar ook om het brede publiek over het concept te informeren (o.a. via het CSA-netwerk). In totaal bewerken een 60-tal voltijdse boeren 107 hectare vruchtbaar land. Ze brengen vooral groenten voort, maar er zijn ook enkele bedrijven die werken met rundvee. De laatste jaren worden ook bloemen geteeld. Ongeveer 9.600 gezinnen over gans Vlaanderen halen voedsel uit een CSA-boerderij. En het groeit nog steeds: in 2019 wil het CSA-netwerk de kaap van 50 aangesloten bedrijven en 10.000 deelnemers ronden.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.