Loofdodingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen

Het Departement Landbouw en Visserij deelt de loofvernietigingsdata mee in het kader van de vermeerdering van de pootaardappelen. De data zijn 20 juli voor de vroege rassen, 24 juli voor de intermediaire rassen en 28 juli voor de late rassen.

In samenspraak met de sector heeft het Departement Landbouw en Visserij de data bepaald tegen wanneer het loof van de pootaardappelteelten van de oogst 2019 vernietigd moeten worden, zoals voorgeschreven in het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen:

  • Voor de vroege rassen: 20 juli
  • Voor de intermediaire rassen 24 juli
  • Voor de late rassen: 28 juli

Elke teelt waarvan het loof niet vernietigd wordt binnen de 20 dagen na de aanbevolen datum, zal worden geweigerd. Een afwijking kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de weersomstandigheden.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.