VLIF-steun voor bewaarloodsen aardappelen na wegvallen kiemremmer chloorprofam

De erkenning van de kiemremmer chloorprofam, belangrijk voor de aardappel, werd door de Europese Commissie niet meer verlengd. Hierdoor mag chloorprofam vanaf 1 juli 2020 niet meer gebruikt worden in België op aardappelen.

Er bestaan al alternatieven, maar die zijn veel veeleisender op het vlak van de infrastructuur waarin deze producten worden toegepast. Bovendien is er specifieke apparatuur voor nodig. Met het wegvallen van chloorprofam zal de uitrusting van een bewaarloods voor lange bewaring van aardappelen dan ook aan meer eisen moeten voldoen.

Hiertoe heeft het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds zijn lijst van investeringscodes geactualiseerd en zo ingespeeld op de investeringsnoden die er zijn voor de bouw van een dergelijke duurzame bewaarloods voor lange bewaring. Deze codes staan open voor zowel nieuwbouw als renovatie en zijn aan te vragen via ‘project loods’.

Voor bijkomende informatie rond de nieuwe codes neemt u best contact op met de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Contact

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij