Visserij: verbod op pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone

Vanaf woensdag 14 augustus 2019 geldt een volledig verbod op pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone.  Het Europees verbod treedt pas op 1 juli 2021 in werking, maar ons land maakt gebruik van de mogelijkheid die de Europese verordening (EU nr. 1241/2019) creëert om het pulsvissen op nationaal niveau al vlugger te verbieden.

foto vissersboot

Pulsvisserij is een vistechniek waarbij platvissen, zoals tong en schol, met stroomstoten van de zeebodem worden verjaagd en zo in de netten zwemmen. Deze techniek is een vorm van oneerlijke concurrentie en zorgt ervoor dat de zeebodem wordt leeggehaald. Op vraag van de kustvissers en de recreatieve vissers werd de Europese verordening (EU nr. 1241/2019) omgezet naar een ministerieel besluit. Er geldt nu, twee jaar vroeger dan Europa verplicht, een volledig verbod op pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone. Het verbod is op 14 augustus 2019 in werking is getreden en wordt ruim gecommuniceerd. Vanaf heden zullen overtreders geverbaliseerd en vervolgd worden.

Het verbod op pulsvisserij werd op 16 april goedgekeurd door het Europees Parlement. De Europese verordening (EU nr. 1241/2019) van het Europees Parlement en de Raad inzake de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen die het verbod vanaf 1 juli 2021 doet ingaan, werd op 25 juli 2019 gepubliceerd. De verordening laat toe dat lidstaten in de wateren tot 12 zeemijl vanaf de basislijn die onder hun soevereiniteit of jurisdictie vallen, niet-discriminerende maatregelen nemen om het gebruik van elektrische pulskorren te beperken of te verbieden.

Contact

U kan met eventuele vragen terecht bij Jean-François Verhegghen van de dienst Zeevisserij
zeevisserij@lv.vlaanderen.be

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be