Drie nieuwe rassen industriële cichorei op de Belgische rassenlijst

De Belgische rassenlijst werd zopas uitgebreid met drie nieuwe rassen industriële cichorei. In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële rassenproeven uitgevoerd door de afdelingen voor rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO Plant – Merelbeke en CRA-W: Département Production végétale Gembloux) en door INAGRO (Rumbeke-Beitem) in opdracht van de Technisch Interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 3 jaar

De proeven in 2017, 2018 en 2019 aangelegd met het oog op inschrijving van industriële cichoreirassen op de nationale rassenlijst, hebben de opname toegelaten van volgende rassen: ORCHESTRA en ORPIMENT

De proeven werden aangelegd in zes centra: zandleemstreek (4 veldproeven) en leemstreek (2 veldproeven). De resultaten van deze proeven worden weergegeven in tabellen 1 en 2.

Deze tabellen geven een overzicht van de teeltkenmerken en de opbrengsten. Bij gebruik van een cijferschaal (1-9) wijst 9 op de gunstige beoordeling van de betrokken eigenschap.

Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Rassen

Opbrengst verse wortels

(% relatief)

Opbrengst aan koolhydraten

(% relatief)

Gehalte aan koolhydraten 

(% op verse massa)

Polymerisatiegraad

Tabel 1 : Resultaten van de industriële cichoreirassen tot de rassenlijst toegelaten in 2020 op basis van de proeven in 2017, 2018 en 2019

Jaartal en gewogen gemiddelde

2017

(5 centra)

2018

(4 centra)

2019

(5 centra)

Gewogen gemid-delde

2017

(5 centra)

2018

(4 centra)

2019

(5 centra)

Gewogen gemid-delde

2017

(5 centra)

2018

(4 centra)

2019

(4 centra)

Gewogen gemid-delde

2017

(5 centra)

2018

(4 centra)

2019

(4 centra)

Gewogen gemid-delde

CANZONA

96

94

97

96

100

96

101

99

19,8

20,9 20,4 20,4

10,6

11,2 11,2 11,0

KOTO

97

98

98

98

101

101 99 100

20,0

20,9 20,1 20,3

11,3

11,9 12,0 11,7

KRIPS

100

99

97

99

98

98 98 98

19,1

20,3 19,8 19,7

11,1

11,8 11,8 11,5

LEGATO

103

101

102

102

102

103 103 103

19,3

20,7 19,9 19,9

10,6

11,5 11,3 11,1

SELENITE

104

108

107

106

99

103 99 100

18,4

19,6 18,5 18,8

11,2

10,4 9,8 10,0

Standaard

100

100

100

100

100

100

100

100

19,3

20,5 19,7 19,8

11,0

11,4 11,2 11,1

ORCHESTRA

104

100

101

102

103

99 101 101

19,3

20,2 19,9 19,8

11,2

11,5 11,7 11,4
ORPIMENT 101 99 105 102 99 98 106 101 19,9 20,3 19,8 19,6 10,2 10,8 10,6 10,5

100 = kg/ha

101

99

105

102

99

98 106 101

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabel 2 : Algemene kenmerken van het industriële cichoreiras tot de rassenlijst toegelaten in 2020 op basis van de proeven in 2017, 2018 en 2019
Rassen Jeugdgroei (1-9) Bodembedekking (1-9) Loofontwikkeling (1-9) Groenblijven loof (1-9) Koprot wortels (%) Flankrot wortels (%) Tarra (%) Wortellengte (cm) Wortelbreedte (cm) Vertakte wortels (%) Holle wortels (%)

CANZONA

6,9

6,9

-

5,3

5,5 5,9 6,8 25,1 7,8 3,6 22,9

KOTO

6,6

8,4

-

6,8

4,1 7,0 7,1 25,3 8,0 4,3 29,1

KRIPS

6,6

7,9

-

7,3

4,4 7,3 7,4 25,1 8,1 4,6 25,1

LEGATO

6,8

7,6

-

6,8

4,7 6,2 6,8 25,2 8,1 5,4 26,5

SELENITE

6,9

7,6

-

6,4

6,4 10,3 7,4 25,8 8,3 6,4 20,5

Standaard

6,8

7,7

-

6,5

5,0 7,3 7,1 25,3 8,1 4,9 24,8

ORCHESTRA

6,2

8,0

-

6,8

4,1 5,0 7,0 25,1 8,0 6,1 28,5
ORPIMENT 7,0 7,2 - 5,8 4,2 5,6 7,3 25,2 8,5 6,5 27,1

Korte beschrijving van de nieuw toegelaten rassen in 2020

ORCHESTRA

Aanvrager

CHICOLINE div. de S.A. COSUCRA-GROUPE WARCOING

Kweker

CHICOLINE div. de S.A. COSUCRA-GROUPE WARCOING + ILVO Plant co-obtention

Het ras heeft aan de proeven 2017, 2018 en 2019 deelgenomen onder de referentie: CHIC 1741

ORPIMENT

Aanvrager

SAS FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils

Kweker

SAS FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils

Het ras heeft aan de proeven 2017, 2018 en 2019 deelgenomen onder de referentie: FD17C1008

Ras opgenomen na 2 jaar

De proeven in 2018 en 2019 aangelegd met het oog op inschrijving van industriële cichoreirassen op de nationale rassenlijst, hebben de opname toegelaten van volgend ras: OCTUOR

De proeven werden aangelegd in zes centra: zandleemstreek (4 veldproeven) en leemstreek (2 veldproeven). De resultaten van deze proeven worden weergegeven in tabellen 3 en 4.

Deze tabellen geven een overzicht van de teeltkenmerken en de opbrengsten. Bij gebruik van een cijferschaal (1-9) wijst 9 op de gunstige beoordeling van de betrokken eigenschap.

Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Tabel 3 : Resultaten van het industriële cichoreiras tot de rassenlijst toegelaten in 2020 op basis van de proeven in 2018 en 2019
Rassen

Opbrengst verse wortels

(% relatief)

Opbrengst aan koolhydraten

(% relatief)

Gehalte aan koolhydraten 

(% op verse massa)

Polymerisatiegraad

Jaartal en gewogen gemiddelde

2018

(4 centra)

2019

(5 centra)

Gewogen gemid-delde

2018

(4 centra)

2019

(5 centra)

Gewogen gemid-delde

2018

(4 centra)

2019

(4 centra)

Gewogen gemid-delde

2018

(4 centra)

2019

(4 centra)

Gewogen gemid-delde

CANZONA

92

95 93 96 100 98 20,9 20,4 20,6 11,2 11,2 11,2

KOTO

96

95 96 100 98 99 20,9 20,1 20,4 11,9 12,0 12,0

KRIPS

100 100 100 102 102 102 20,7 19,9 20,2 11,5 11,3 11,4

LEGATO

106 106 106 100 101 101 19,1 18,5 18,8 11,3 11,7 11,5

SELENITE

106 104 105 102 99 100 19,6 18,5 19,0 10,4 9,8 10,1

Standaard

100

100

100

100

100

100

20,2

19,5 19,8 11,3 11,2 11,2

OCTUOR

102

104 103 104 106 105 20,5 19,9 20,2 11,0 11,2 11,1

100 = kg/ha

67491

67507 67500 13587 13087 13309 -

-

-

-

-

-

Tabel 4 : Algemene kenmerken van het industriële cichoreiras tot de rassenlijst toegelaten in 2020 op basis van de proeven in 2018 en 2019
Rassen Jeugdgroei (1-9) Bodembedekking (1-9) Loofontwikkeling (1-9) Groenblijven loof (1-9) Koprot wortels (%) Flankrot wortels (%) Tarra (%) Wortellengte (cm) Wortelbreedte (cm) Vertakte wortels (%) Holle wortels (%)

CANZONA

7,3

7,0

-

4,3 7,5 5,7 4,1 26,4 8,0 3,8 20,4

KOTO

6,4

8,5

-

6,7 5,1 6,2 4,0 26,6 8,2 4,4 29,6

KRIPS

6,8

7,5

-

6,0 5,8 6,1 4,2 26,3 8,3 5,0 29,1

LEGATO

5,0

6,0

-

7,7 4,9 7,4 3,6 27,1 8,5 5,8 22,5

SELENITE

6,8

7,5

-

5,0 9,2 11,0 4,4 26,9 8,6 4,8 20,5

Standaard

6,5

7,3

-

5,9 6,5 7,3 4,1 26,7 8,3 4,7 24,4

OCTUOR

6,7

6,5

-

5,3 6,3 7,3 4,4 26,8 8,6 3,3 33,5

Korte beschrijving van de nieuw toegelaten rassen in 2020

OCTUOR

Aanvrager

CHICOLINE div. de S.A. COSUCRA-GROUPE WARCOING

Kweker

CHICOLINE div. de S.A. COSUCRA-GROUPE WARCOING + ILVO Plant co-obtention

Het ras heeft aan de proeven 2018 en 2019 deelgenomen onder de referentie: CHIC 1846

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw