Aanpassingen werking Departement Landbouw en Visserij door coronacrisis

Door de strikte maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis werken ook de personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij zo veel mogelijk van thuis uit.
Onze dienstverlening blijft gegarandeerd, maar om elk besmettingsrisico te vermijden werken we zo veel mogelijk digitaal. Poststukken worden dagelijks behandeld, maar we vragen begrip voor eventuele kleine vertragingen.

Verzamelaanvraag

  • Kom niet naar de provinciale buitendiensten of het hoofdbestuur. Alle gebouwen van de Vlaamse overheid zijn sowieso gesloten voor externen.
  • Stel uw vragen in de eerste plaats via mail, indien dat echt niet lukt kan u ons telefonisch contacteren.
  • Dien uw aanvragen of documenten digitaal in, eventueel ingescand, maar dus niet op papier.

Belangrijk: zie ook Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag 2020 uitgesteld tot 15 mei

Zaadlabo Merelbeke

Het zaadlabo blijft operationeel, maar om de verplichte sociale afstand te respecteren wordt de bezetting in het labo beperkt.
De analysecapaciteit zal dus een stuk lager liggen waardoor de gemiddelde analysetermijn iets langer zal duren.

Bedrijfsbezoeken en controles

Bedrijfsbezoeken en controles worden tot een minimum beperkt. Er wordt op voorhand contact opgenomen met het bedrijf. We zetten zoveel mogelijk in op administratieve controle, maar controles op percelenblijven wel doorgaan. Niet-essentiƫle bedrijfsbezoeken of controles, bv. om informatie te verstrekken of andere, worden uitgesteld naar later.

Studiedagen en infosessie

Alle studiedagen worden geannuleerd. Zie ons eerder nieuwsbericht Departement Landbouw en Visserij annuleert studiedagen tot en met 19 april 2020 

Certificaten

Naar aanleiding van de maatregelen die zijn uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt ook de dienstverlening voor certificaten licht aangepast, maar blijft wel gegarandeerd. Meer informatie Corona: dienstverlening voor certificaten licht aangepast maar gegarandeerd.

Contact

De contactgegevens blijven dezelfde: zie Contact Departement Landbouw en Visserij

Zie ook persberichten Maatregelen land- en tuinbouw door coronacrisis en Vlaamse land- en tuinbouw produceert genoeg voedsel voor iedereen.