Actieplan voedselverlies en biomassa-(rest)stromen circulair 2021-2025

In de overgang naar een circulaire economie hebben reststromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Met de ‘Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020’ en het ‘Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020’ zijn belangrijke stappen gezet. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen. Tegen 2025 zou het voedselverlies met 30 procent moeten dalen in vergelijking met 2015.

Het nieuwe ontwerp actieplan werd voorbereid door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het departement Landbouw en Visserij. Tijdens de opmaak legden de partners hun oor te luisteren bij alle stakeholders die betrokken zijn bij het ontstaan en het beheer van voedsel- en biomassa(rest)stromen.

U kunt het volledige ontwerp actieplan van 1 augustus tot en met 30 september hier lezen: Actieplan voedselverlies en biomassa-(rest)stromen circulair 2021-2025.
Opmerkingen kunt u op actieplanbio@ovam.be bezorgen aan OVAM.