Zoekresultaten


Resultaat 1 - 50 van 52
Zomer 2019 18/06/2020
zomer 2019 … tegemoetkomingsaanvraag voor schade zomer 2019 (versie 09.06.2020) handleiding … tegemoetkomingsaanvraag voor schade zomer 2019 (versie 18.06.2020) de tegemoetkomingsaanvraag …
Subsidiëring biologische landbouw 2019 15/01/2020
diëring biologische landbouw 2019 … ccbt vzw) 2019-2020 subsidie …
Steun aan investeringen in de agrovoedingssector: oproep 2019 30/01/2019
agrovoedingssector: oproep 2019 … indienperiode: 1 januari 2019 tot en met 15 maart 2019
Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen, kan tot 30 juni 2020 10/06/2020
uitzonderlijke zomer van 15 juni 2019 tot en met 30 september 2019 is erkend als landbouwramp … “landbouwrampen” en vervolgens “zomer 2019 ” ( https://lv.vlaanderen.be … voering/landbouwrampen/zomer-2019 ). de tegemoetkomingsaanvraag …
Hittestress bij varkens 29/10/2019
de zomers van 2018 en 2019 waren zeer droog en warm … dieren lijden hieronder. in 2019 stierven tijdens de hittegolf … de stal zijn maatregelen nodig om de temperatuur niet te …
Technische maatregelen 20/01/2020
op 20 juni 2019 hebben het europees parlement … europese raad verordening (eu) 2019 /1241 aangenomen betreffende … dat een nieuwe benadering nodig is om de doeltreffendheid …
Bedrijfsadvisering 12/08/2020
gewijzigd met ingang van 1 april 2019. vanaf 1 april 2019 verandert er een en ander …
Meerjarenplannen 24/03/2020
maatregelen, mochten die nodig blijken; maatregelen bevatten …
Visserij: Rondschrijven quotamaatregelen 2020 - AANVULLING 13/01/2020
voor 2020 (verstuurd 23/12/2019 ). de bepalingen zijn als …
Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) 14/09/2018
voorzien, zijn er beperkingen nodig . visserijpraktijken mogen … quota ). bovendien zijn de nodige acties ondernomen en is … kader zal vanaf 1 januari 2019 in de eu-lidstaten de aanlandingsverplichting …
Droogte 10/06/2020
zomers van 2017, 2018 en 2019 zorgden voor watertekorten … verkrijgen. daarnaast is water nodig om de groenten na de oogst … dierlijke sector is water nodig als drinkwater voor het vee …
Droogte 2018 31/03/2020
tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019
Witloof en IPM 2.0 07/02/2019
aandacht voor deze behandeling nodig met het oog op efficiëntie …
Demonstratie van een ondersteuningstool voor beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas 07/02/2019
water het gewas effectief nodig heeft. de praktijkklare tool …
Hittestress bij pluimvee 30/10/2019
de zomers van 2018 en 2019 waren zeer droog en warm … dieren lijden hieronder. in 2019 stierven tijdens de hittegolf … de stal zijn maatregelen nodig om de temperatuur niet te …
Hittestress bij rundvee 30/10/2019
de zomers van 2018 en 2019 waren zeer droog en warm … dieren lijden hieronder. in 2019 stierven tijdens de hittegolf … de stal zijn maatregelen nodig om de temperatuur niet te …
Perceelsmonitoring 20/09/2019
vanaf 2019 zal het departement landbouw …
Pocketvergisting: meerwaarde voor de veehouderij? 14/01/2020
tijdens de veetournee 2019 stond het thema “pocketvergisting …
Nieuw in de verzamelaanvraag 02/07/2020
aardappelteelt is weggevallen in 2019. vanaf 2020 is het dan ook niet meer nodig aardappelen als primeur aan …
Perceelsaangifte 05/06/2020
die vorige campagne, op 1/1/2019 , niet in gebruik waren door … in gebruik neemt. dit is nodig in het kader van bemesting …
Nutritionele handvatten voor klimaatslim melken 11/09/2019
logo veetournee 2019
Pootaardappelen: controle uitgangsmateriaal 08/07/2020
gedaan heeft, is het niet meer nodig om dit formulier in te vullen …
Hittestress bij kleine herkauwers 29/10/2019
de zomers van 2018 en 2019 waren zeer droog en warm … dieren lijden hieronder. in 2019 stierven tijdens de hittegolf … de stal zijn maatregelen nodig om de temperatuur niet te …
Collectieve acties EFMZV 08/01/2020
2016 - 2018) value@sea (2017-2019)  mavitrans (2017 - 2019) combituig (2017 - 2019 ) haalbaarheidsstudie landbased … aquaculture in vlaanderen (2017 - 2019) imtac-vl (2017 - 2019) visim (2019 - 2020) vistools i & ii (2018 - 2020) contactgegevens …
Langleefbaarheid: Verbeter uw jongvee- en transitiemanagement en behaal een hogere levensproductie 09/10/2019
grond voor ruwvoederwinning nodig op het bedrijf. minder dieren … klimaatslim melken” van september 2019 ) is die van de manipulatie …
Visserij: Quotacommissie 7 januari 2020 – wijziging van het ministerieel besluit TAM 2020 10/02/2020
rondschrijven van 23 december 2019 (punt 1.2).   de voorwaarde …
Vooruit met de geit, het schaap en het hert! Marktkansen voor vlees van kleine herkauwers 23/07/2019
houden zijn investeringen nodig en tegelijk ervaring. de …
Departement Landbouw en Visserij communiceert individuele resultaten van perceelsmonitoring 23/09/2019
naar de verzamelaanvraag 2019 en openen ze de versie ‘laatste … maar is daarom niet altijd nodig . om de administratieve last …
Preventieve maatregelen droogte: wat kan u doen? 28/07/2020
in, dan hebt u minder water nodig bij het uitspuiten. de vervuiling …
Sierteelt 13/08/2020
percelen moet de teler de nodige informatie bezorgen (perceelsregistratie … periode in 2017, 2018 en 2019 . de teler van ‘azalea in … periode in 2017, 2018 en 2019 . indien de sierteler geen …
Projectsubsidie “MiteControl – Thema Innovatie, Interreg North-West Europe” 29/03/2019
pluimveehouderij diende op 13 maart 2019 een aanvraag in tot cofinanciering … wanneer behandeling tegen rvm nodig is. door internationale samenwerking … capaciteiten samenbrengen die nodig is om innovatieve behandelingen …
Gecertificeerde zaaizaden 08/07/2020
gedaan heeft, is het niet meer nodig om dit formulier in te vullen …
Gebruik van standaardprotocollen als onmisbare tool op modern melkveebedrijf 29/10/2019
tijdens de veetournee 2019 lichtten koen de bleecker …
Insecten 13/08/2020
zal doorgaan op 10 december 2019 te brussel. het thema is … economie'. zie stakeholdersmeeting 2019 voor het volledige programma met inschrijvingslink …
Nieuwe EU-plantengezondheidsverordening start op 14 december 18/12/2019
vanaf 14/12/2019 wordt de europese verordening …
Subsidiëring biologische landbouw 2018 15/01/2020
consumentencommunicatie bio 2019-2022” projectsubsidie bio zoekt boer/bio zoekt keten 2018-2019 projectsubsidie ‘biologische … biologische teelt (ccbt vzw) 2018-2019 subsidie financiering kerntaken bioforum vlaanderen 2018 …
Gegevens opvragen bij derden 05/03/2020
protocol: lv/favv/def/2019 /03 dit protocol is een aanvulling … zijn volgende aanvullingen nodig : verruiming naar bijkomende …
Subsidiëring fokkerij 20/08/2019
zien op de vlaamse begroting 2019
Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops) 23/07/2019
zijn grote investeringen nodig voor de verschillende technologieën …
Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw 24/02/2020
water voor land- en tuinbouw 2019-2023 …
Demoprojecten rond duurzaam watergebruik geven landbouwers duwtje in de rug 01/07/2020
de zomer van 2018 en ook 2019 leidde tot een aanzienlijk …
Wetgeving biologische productie 27/07/2020
gewijzigd door verordening 2019 /2164. in het bijzonder gaat … betreft de documenten die nodig zijn voor de erkenning met …
Corona: maatregelen en veelgestelde vragen voor landbouw, tuinbouw, en zeevisserij 11/08/2020
oktober 2018 tot 28 februari 2019. de dossiers worden behandeld in 2019 en de eerste helft van 2020 …
VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers 29/07/2020
wettelijke normen na u legt de nodige documenten voor om de investeringen …
Individuele dieropvolging bij vleesvarkens, een onbekende bron van data 23/12/2019
namiddagsessie van de veetournee 2019 ging sander palmans dieper in op het thema …
Generatiewissel bij land- en tuinbouwondernemingen 24/09/2019
icoon veetournee 2019
Antibioticumgebruik en resistentie bij dieren: problemen en oplossingen 02/03/2020
ziektekiemen. daarnaast is de nodige aandacht voor bioveiligheid …
Oproep 2017 20/11/2018
een apart label nuttig of nodig is. het projectgebied kalkense …
Gezondheidsmonitoring via geluidstechnologie bij vleesvarkens (Veetournee) 13/01/2020
landbouwers tijdens de veetournee 2019 lichtte isabelle degezelle …
Brede weersverzekering land- en tuinbouwers 28/05/2020
van uw contract. ook de nodige controles worden zo veel …

Pages