Het nieuwe GLB-Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf?

Programma

Het nieuwe GLB-vergroening: Wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf? (R. Vaes, Boerenbond)

2015 was het eerste jaar dat het nieuwe GLB integraal van toepassing was. De betaalrechten bestaan voor het gros van de landbouwers uit een basisbetaling en daarnaast ook een vergroeningsbetaling. Om aan de vergroening te voldoen zijn de ondertussen bekende voorwaarden:

  • Behoud blijvend grasland
  • Teeldiversificatie
  • Aanleg van ecologisch aandachtsgebied (EAG)

In 2015 het EAG met 86% ingevuld met groenbedekkers. In veel minder mate, slechts 4%, door inzaai van vlinderbloemigen.

Voor veel landbouwers is de teelt van vlinderbloemigen een herontdekking.

Meer informatie over dit programma

 

Teelt van voederbieten en eiwithoudende gewassen (A. De Vliegher, ILVO)

De voederbieten vormden in het verleden op tal van bedrijven een belangrijke component  van de rundveevoeding. Door de opkomst (eind de jaren 70) van de oogstzekere  en  gemakkelijk te telen deegrijpe mais is het areaal voederbieten het laatste decennia geslonken. De laatste jaren is er terug een lichte areaaluitbreidng.

In de presentatie geeft  A. De Vliegher uitgebreide info over de teelttechniek , de opbrengstmogelijkheden, … van voederbieten.

Daarnaast wordt eveneens over de teelttechniek van gras/klaver, erwten, veldboon en luzerne uitvoerig  informatie verstrekt.

Meer informatie over dit programma

 

Strategisch koeien voederen met nieuwe teelten (W. Govaerts, adviseur bedrijfsontwikkeling)

De belangrijkste component van het traditionele ruwvoederrantsoen voor melkvee zijn maiskuil, grasland en dikwijls aangevuld met perspulp en draf. Dat werkt uitstekend maar moet wel gecorrigeerd worden met een belangrijke hoeveelheid eiwitkern (bv 3 kg).

In de presentatie wordt stilgestaan bij de mogelijkheden van een rantsoen met gras/klaver, voederbieten, veldbonen, luzerne. Bij een verstandige inschakeling van deze “nieuwe teelten” kunnen er ook uitstekende productieresultaten  worden behaald maar met een beperkte input van externe eiwitkern (bv. 1 kg bestendig sojaschroot en/of 1 kg eiwitkern ). Dit biedt mogelijkheden tot een goedkoper rantsoen op de bedrijven met even goede productieresultaten.

Meer informatie over dit programma

 

Landbouwers aan het woord

Na de presentaties volgde een discussie in kleine groepen met een 15-tal landbouwers met de moderatoren van Boerenbond en van het Departement Landbouw en Visserij.

Hieronder vindt u het verslag van de discussies te Meerhout (1 groep) en te Oostkamp (2 groepen).

Meer informatie over dit programma

Delen: