Melkveecongres 2016

Van melkveehouder naar manager: Ontdek het verborgen potentieel van uw bedrijf met de beschikbare data

Dit melkveecongres ging door op 20 en 22 september 2016. Het congres werd georganiseerd door het Departement Landbouw en Visserij i.s.m. verschillende instellingen en firma’s ( MCC, M team, CRV, AVEVE, …).

Als professionele melkveehouder hebt u te maken met volatiele melkprijzen, discussie over het antibioticumverbruik, een overvloed aan cijfermateriaal, keuzes maken met onzekere resultaten ...

Het melkveecongres leverde inzicht omtrent:

  • het optimaliseren van de financiële stromen
  • het nemen van beslissingen over diergezondheid, voeding en fokkerij via kengetallen
  • praktische tips om de opbrengsten te verhogen en de kosten te verlagen.

Hieronder vindt u de gegeven presentaties met een korte tekstuele uitleg:

Kengetallen voor het ideale voeder management – G. Antrop (Aveve)

2016_aveve_melkveecongres_gebruikdata.pdf

Voeding blijft de belangrijkste kostenfactor bij de productie van melk.  Het gebruik van de  kengetallen  (bv samenstelling tank melk via MCC , gegevens van MPR, ...) biedt heel wat mogelijkheden. 

De inzet van merkertesten om het bedrijfsrendement te verhogen  – Ludo Brosens (CRV)

crv-_melkveecongres_20_en_22_sept_23-8-2016.pdf

De mogelijkheid om via merkertesten de genetische fokwaarde van een dier - reeds kort na de geboorte-  te voorspellen is vrij nieuw. Het biedt heel wat nieuwe mogelijkheden voor het bekomen van een efficiënte melkkoe. De testen zijn nu betaalbaar, uitvoerbaar en daardoor toepasbaar op bedrijfsniveau.

Het belang van cashmanagement  in tijden van sterk schommelende prijzen. J. Leyten (KBC)

kbc_160920_melkveecongres.pdf

De melkprijzen schommelen de laatste jaren  zeer sterk. Het is belangijker dan vroeger om daarmee rekening te houden. Het belang van een voldoende reservering in goede tijden wordt benadrukt.

Door middel van sensoren en data op zoek naar verborgen rendement – Evelien Ooms (Lely)

lely_presentatie_melkveesymposium.pdf

Bij het melken door een robot komen er heel wat gegevens en data beschikbaar. Het is belangrijk om die talrijke gegevens op een goede manier te kunnen interpreteren.

Bewust behandelen. Hoe beter behandelen met minder kosten  – Karlien Supré (MCC)

mcc_20160828_melkveesymposium.pdf

Mastitis is zowat de belangrijkste ziekte bij melkvee. De inzet van antibiotica staat evenwel onder druk. Een doordachte behandeling is dus nodig.

Succesvol behandelen van klinische mastitis start bij zorgvuldig registreren – S. Piepers (M-team)

m-_team_sofie_piepers_v1_melkveecongres_.pdf

Er zijn diverse redenen die aanleiding geven tot klinische mastitis. Een goede registratie van klinische mastitis is een noodzakelijke voorwaarde voor een correcte diagnose.

De dag van de droogstand is eerste dag van de lactatie – Monique van Goubergen (Zoetis)

zoetis_melkveecongres_september_2016_printversie.pdf

De droogstand biedt kansen tot genezing van uierinfecties ontstaan tijdens de lactatieperiode. Een goed droogstandsmanagement is daarbij wel essentieel.     

Delen: