Studieavonden ‘Praktijkinformatie voor de vleesveehouder’ – november 2016

Programma

Het is algemeen bekend dat griep of Bovine respiratory disease (BRD) een belangrijke oorzaak is van groeivertraging en sterfte bij vleesvee. In de meeste gevallen is niet één maar zijn meerdere ziektekiemen verantwoordelijk voor de griepuitbraak. In december 2015 is DGZ gestart met het Veepeilerproject ‘Griepbarometer’. Door middel van longspoelingen of neusswabs tracht men de ziektekiemen verantwoordelijk voor griep op de Vlaamse rundveebedrijven te monitoren. Daarnaast heeft het project ook als doel betere preventiestrategieën op te stellen en een rationeel gebruik van antimicrobiële middelen te bevorderen. Uit de eerste resultaten bleek dat de prevalenties van Mycoplasma bovis hoger waren dan verwacht. Het voorkomen en bestrijden van door Mycoplasma bovis geassocieerde longontsteking vraagt om een specifieke aanpak omwille van haar bijzondere eigenschappen.

Presentaties:

Op een vleesveebedrijf is een goede vruchtbaarheid de motor van vleesproductie. Het streefdoel is dat elke koe jaarlijks kalft zodat er zoveel mogelijk kalveren geboren worden want zonder kalf kan er geen vlees geproduceerd worden. Een goede opvolging van de productieve dieren is hierbij een absolute must. Niet alleen diergeneeskundige aspecten spelen een belangrijke rol bij vruchtbaarheid maar ook voeding. Naargelang het fysiologische stadium waarin het dier zich bevindt, zijn de voederbehoeften van het dier verschillend.

Presentaties:

Delen: