Studienamiddagen ‘eiwithoudende gewassen op het vleesveebedrijf’ (juni 2016)

Programma

  • Welke eiwithoudende gewassen kunnen interessant zijn om in te schakelen in het teeltplan van het rundveebedrijf?

Alex De Vliegher (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

Onderzoeker Alex De Vliegher geeft toelichting bij 2 presentaties. De eerste presentatie handelt over de teelt van vlinderbloemigen en combinaties met andere gewassen die in aanmerking komen voor de vergroeningsmaatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Agromilieumaatregel van het PDPO III.

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPO III - Alex De Vliegher

In de tweede presentatie worden de vlinderbloemigen witte en rode klaver, luzerne, lupine, erwten en veldbonen en de teeltcombinatie met andere gewassen besproken. Hierbij komen de voornaamste teelttechnische aspecten van deze gewassen aan bod.

Welke eiwithoudende gewassen kunnen interessant zijn in het teeltplan op een rundveebedrijf?

  • Hoe kunnen deze eiwithoudende gewassen ingeschakeld worden in het vleesveerantsoen?

Karen Goossens (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

Onderzoeker Karen Goossens behandelt in haar presentatie de basisbegrippen van de rundveevoeding, de voederwaarde van de vlinderbloemigen en enkele aandachtspunten met betrekking tot de diergezondheid in relatie met vlinderbloemigen. Als slot geeft zij toelichting bij enkele voorbeeldrantsoenen met vlinderbloemigen voor vleesvee.

Hoe kunnen vlinderbloemigen ingeschakeld worden in het vleesvee rantsoen? - Karen Goossens

  • Bedrijfsbezoek aan familie Van Kelecom in Hoegaarden (ma 13/06) en familie Meulewaeter in Lochristi (di 21/06)

Tijdens het bedrijfsbezoek stelt de bedrijfsleider zijn bedrijf voor en geeft toelichting bij het management met betrekking tot de kalveropfok, voeding, dierengezondheid, fokkerij en afzet op zijn bedrijf. Een weerslag hiervan werd in een tekst gegoten.

Bezoek aan bedrijf van familie Van Kelecom (Jan, Stefaan, Carine en Bert) in Hoegaarden

Bezoek aan bedrijf van de Gebroeders Meulewaeter in Lochristi

Delen: