Studienamiddagen 'Rundvee actueel' - september 2016

Programma

Op de studienamiddagen ‘Rundveehouderij actueel’ komen 3 thema’s aan bod die de melk- en vleesveehouder aanbelangen:

 1. Arbeidsveiligheid: De land- en tuinbouwsector behoort tot de sectoren met het hoogst aantal arbeidsongevallen per jaar. De meest voorkomende ongevallen – soms met dodelijke afloop - gebeuren met dieren, machines en tractoren. Jaarlijks gebeuren er ook ongevallen bij het leegmaken van mestputten waarbij mestgassen vrijkomen. Terecht is de aandacht voor arbeidsveiligheid op het rundveebedrijf verhoogd.

  Arbeidsveiligheid op het rundveebedrijf  - E. D’Haenens (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) - verkorte versie
   

 2. Abortusprotocol: 5 jaar terug werd het abortusprotocol in het leven geroepen. Enerzijds is dit een belangrijk instrument tot opvolging van de Brucellosevrije status van België, anderzijds biedt het nuttige informatie aan de veehouder over mogelijke infectieuze ziekten op zijn bedrijf. Het laat zodoende toe om gericht de ziektekiemen te bestrijden. In de presentatie van dierenarts Eva Van Mael worden de voornaamste vaststellingen van de afgelopen 5 jaren toegelicht.

  5 jaar abortusprotocol: wat hebben we hieruit geleerd? - E. Van Mael (Dierengezondheidszorg Vlaanderen)
   

 3. Producentenorganisaties: De land- en tuinbouwsector bevindt zich momenteel in crisis. Eén van de mogelijke oplossingen is het versterken van de marktpositie van de land- en tuinbouwer in de keten via het oprichten van een producentenorganisatie. Lea Elst geeft toelichting bij het begrip producentenorganisatie en schetst het wettelijk kader. Recent zijn in de melkveesector 2 producentenorganisaties, nl. Dairycam vzw en Beste melk vzw, opgericht. Melkveehoudster Hannelore Knockaert deelt haar ervaringen bij de oprichting en werking van de producentenorganisatie Dairycam dat in 2015 van start ging. Melkveehouder Johan Hillen geeft toelichting bij de oprichting en werking van de producentenorganisatie Beste Melk vzw.

  Producentenorganisatie: wettelijk kader - wat houdt dit in? - L. Elst (Departement Landbouw en Visserij)

  Getuigenis van een producentenorganisatie in werking - H. Knockaert (Dairycam vzw)

  Producentenorganisatie (PO) in de praktijk -  Johan Hillen

 

 

 

Delen: