Veetournee 2022

Tijdens de Veetournee studiedag van het Departement Landbouw en Visserij en partners die werd georganiseerd op 7 juli 2022 op de Vives Campus te Kortrijk, stonden er in het namiddaggedeelte verschillende infosessies gepland. De komende weken en maanden verschijnen deze artikels in de vakpers.

Wordt verwacht:

 • Optimaal speenmanagement (Inagro – Nathalie Nollet) *

* Deze sessies zijn gebaseerd op de resultaten van demo- en EIP-projecten betoelaagd door de Vlaamse Overheid en de Europese Unie

Meer informatie

Mail naar sectoradvies@lv.vlaanderen.be

Zie ook:

Deze veetournee werd mede georganiseerd door:

 • Praktijkcenctrum Rundvee
 • Praktijkcenctrum Varkens      

En in samenwerking met

 • Vives hogeschool
 • Boerenbond
 • ABS
 • Provincie Antwerpen - Hooibeekhoeve
 • DGZ
 • Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek
 • PVL
 • Universiteit Gent
 • KU Leuven
 • Thomas More
 • Broederscholen Biotechnische en Sport
 • Inagro
 • HOgent
 • Varkensloket
 • Rundveeloket
 • Enerpedia

Veetournee is een initiatief van het Departement Landbouw en Visserij. Het is een terugkerend netwerkevent dat de Vlaamse veehouders (en andere ketenpartners) informeert, sensibiliseert en activeert met betrekking tot actuele landbouwthema’s.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Delen: