SEUROP-indeling

SEUROP-indeling geslachte volwassen runderen

Procedure van mededeling aan de producent

Onder meer om de veehouders beter te informeren over de karkaskwaliteit van hun geslachte volwassen runderen en met het oog op een transparantere markt heeft de EU een uniform indelingsschema opgelegd, gekend onder de naam "SEUROP". Deze Europese regelgeving voorziet in een verplichte mededeling van de indelingsgegevens aan de leverancier van de runderen.

Er is een procedure voor de ter beschikkingstelling van de indelingsgegevens van geslachte volwassen runderen aan de producenten. De huidige regelgeving beoogt vooral een betere en voor alle sectoren aanvaardbare organisatie van de mededeling van indelingsgegevens aan de producenten.

Het slachthuis is nog altijd verplicht de indelingsgegevens te bezorgen aan de leverancier en aan de IVB (Interprofessionele Vereniging voor het Belgische Vlees) maar heeft niet langer de verplichting de indelingsgegevens van de geslachte volwassen runderen te moeten meedelen aan de producenten. Het vroegere systeem van delegatieverlening door het slachthuis aan de IVB om die gegevens aan de producent te bezorgen, valt weg.

De veehouder moet weten dat indelingsgegevens slechts aanwezig zijn van runderen met een levend gewicht groter dan 300 kg en geslacht in een slachthuis dat verplicht is de indeling te maken of in een slachthuis dat de indeling vrijwillig maakt.

Een producent die de indelingsgegevens van zijn runderen wenst te ontvangen, moet rekening houden met de hierna beschreven procedure:

  • De producent noteert op de achterzijde van het runderpaspoort (de zogenaamde “SANITEL/SANITRACE-kaart”) de vermelding IVB. Deze aanduiding gebeurt liefst met een stempel of vilstift en liefst buiten de voorgedrukte kaders en in de ruimte achter het woord “dierenarts”;
  • De producent moet zich voor deze dienstverlening vooraf aanmelden bij de IVB (Interprofessionele Vereniging voor het Belgische Vlees). Dit kan:
  • De producent die een rund verkoopt op voet, kan geen indelingsgegevens verkrijgen;
  • De producent die een rund verkoopt, anders dan op voet, en de indelingsgegevens wenst te ontvangen, moet een vermelding aanbrengen op de achterzijde van het paspoort van het rund;
  • Een verkoop op voet wordt gedefinieerd als volgt: “de verkoop van een rund waarvan de verkoopwaarde vastgesteld wordt onafhankelijk van een of meer van de volgende aspecten: het geslacht gewicht, de resultaten van de indeling, de aanbiedingsvorm bij weging en indeling”.

De IVB (Interprofessionele Vereniging voor het Belgische Vlees) wordt, met behoud van toezicht in de slachthuizen op de naleving van de regelgeving, belast met de volgende opdrachten:

  • Het beheer van de indelingsgegevens van alle runderen, geslacht in slachthuizen gelegen in Vlaanderen die de verplichting hebben tot indeling van de geslachte runderen;
  • De mededeling van de indelingsgegevens aan de producenten waarbij zij rekening houdt met de hierboven beschreven procedure;
  • De mededeling aan alle producenten van een jaarlijks samenvattend overzicht van hun geslachte volwassen runderen.  

Zie ook: Affiche SEUROP-klassement runderen (met foto's)

Delen: