VLIF e-loket

Op deze pagina:

Wie kan een aanvraag indienen?

De aard en de financiering van de investeringen bepalen wie de VLIF-aanvraag mag indienen:

Overnamesteun

De persoon die zich wil vestigen als land- of tuinbouwer, dient de aanvraag zelf in. Bij overname kan er geen volmacht gegeven worden.

Als waarborg wordt gevraagd, moet de aanvrager het waarborgformulier, ondertekend door de kredietinstelling, als pdf toevoegen.

Investeringssteun

Investeringssteun
Wie mag de steun aanvragen? Land-of tuinbouwer Volmachthouder Erkende kredietinstelling
Geen waarborg of vraag of steun in de vorm van rentesubsidie gewenst JA JA JA
Waarborgvraag en/of steun in de vorm van rentesubsidie gewenst NEEN NEEN JA

Als de aanvrager rentesubsidie wenst, moet de bank de aanvraag indienen (enkel bij investeringssteun).

Voor waarborg wordt een formulier met tussenkomst van bank mee opgeladen.

Verschil bij aanmelden als investering of overname

Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt bij het indienen van een overnamedossier en een investeringsdossier:

  • bij het aanmaken van een investeringsdossier mag u nog niet geregistreerd zijn als landbouwer
  • als het gaat om een overnamedossier, dan mag u nog niet geregistreerd zijn als landbouwer, maar moet u zich identificeren met uw rijksregisternummer. Zie meer informatie hierover in de handleiding

Het starten van een VLIF aanvraag

Klik op de tegel 'Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)'.

tegel Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Klik op het PLUS-teken om een nieuwe aanvraag starten:

Een nieuwe aanvraag starten via het plus icoon

Kies dan de gewenste maatregel:

Aanvraag tijdelijke waarborg. Kies voor de optie aanvraag tijdelijke waarborg op de tweede rij in het midden.

Opgelet! Klik bij de afronding van ieder scherm op opslaan om door te kunnen gaan naar het volgende scherm. (via diskette logo rechts bovenaan)

Handleiding

Een meer gedetailleerde handleiding om uw VLIF-aanvraag te vervolledigen kan u hier vinden:

Handleiding voor het indienen van een VLIF steunaanvraag via het e-loket Landbouw en Visserij

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: