Studiedagen in de kijker: Pre-ecoregelingen 2022 voor de sector voedergewassen

In de overgangsperiode naar het nieuwe GLB, dat ingaat op 1 januari 2023, kunnen landbouwers voor 2022 intekenen op volgende éénjarige pre-ecoregelingen: 

  • Inzaai van productief kruidenrijk grasland
  • Ecologisch beheer grasland
  • Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten
  • Precisielandbouw     
  • Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland

Verschillende van deze pre-ecomaatregelen zijn zeer belangrijk voor de sector van de voedergewassen. Daarom informeren wij u er graag over op een aantal studiedagen.

Twee identieke studiedagen worden online (webinars) georganiseerd op 24 augustus en 25 augustus, telkens om 20 u. Meer informatie over het programma en de (verplichte) inschrijving vindt u in onze activiteitenagenda: 

Studieavonden Pre-ecoregelingen 2022 de sector van de voedergewassen.

Andere studiedagen

Uitleg over de pre-ecoregelingen komt ook aan bod tijdens de volgende studiedagen: 

  • Woensdag 24/08/2021 om 13u30 : Lerend netwerk graslandboeren - Hooibeekhoeve, Geel - meer info (Landbouwcentrum voor voedergewassen vzw - LCV)
  • Dinsdag 02/09/2021 om 13u30: Studienamiddag en proefveldbezoek productief kruidenrijk grasland - ILVO, Merelbeke - meer info (ILVO - Rundveeloket)
  • Vrijdag 03/09/2021 om 13u00 : Opendeurdag demoplatform voedergewassen Kortenaken - Departement Landbouw en Visserij, Kortenaken - meer info 
  • Donderdag 09/09/2021 om 13u00: Proefveldbezoek kruidenrijk grasland - Inagro, Ingelmunster - meer info (Inagro)

Meer info

Andere studiedagen en evenementen kan u vinden in onze activiteitenagenda.